V petek, 16. marca 2018, je zasedala 44. skupščina Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Po razpravi o bogatem vsebinskem poročilu delovanja ZPMS in o finančnem poročilu ZPMS za leto 2017, so predstavniki članic ZPMS iz vse Slovenije poročila soglasno sprejeli. Sledila je predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2018.

Na 44. skupščini ZPMS so bile na vrsti tudi volitve dveh podpredsednikov ZPMS. Člani skupščine so za mandatno obdobje 2018 – 2022 izvolili Uroša Brezovška in mag. Pavlo Peterle Udovič.

Uroš Brezovšek je ob razglasitvi dejal: »Vesel sem podpore in zaupanja članic ZPMS, da nadaljujem z delom, ki sem ga pričel v preteklem mandatu.« Zahvalo za zaupanje je ob imenovanju izrazila tudi mag. Pavla Peterle Udovič: »Veseli me, da so me člani ZPMS izvolili in mi zaupali mandat podpredsednice. S tem so pokazali željo po povezovanju, sodelovanju in sveži energiji, ki jo želim prinesti v organizacijo.«

V letošnjem letu je skupščina ZPMS ob 65. obletnici delovanja imenovala tudi osem častnih članov, ki so jih predlagale zveze in društva ZPMS. Častni naziv za velike zasluge za razvoj in delovanje ZPMS so prejeli: Vida Ban, Ana Bizjak, Iva Devetak, Kristina Kovač, Jožica Mikić Horvat, Vladimira Škof, Ema Škrjanc Ogorevc in Nace Breitenberger.

Za konec pa je skupščina ZPMS ob 65. obletnici delovanja ZPMS podelila 62 posebnih priznanj.