20. november je Svetovni dan otrok in obletnica sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) spremljamo in s projekti tudi ustvarjamo varno in spodbudno otroštvo. Pozdravljamo vse odločitve in aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju življenja otrok, mladostnikov in družin. Lani je bila končno uzakonjena prepoved telesnega kaznovanja otrok. Kampanjo za pomoč staršem pri vzgoji otrok, ki jo začenjamo s pomočjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo poimenovali Zavestno starševstvo. Pozdravljamo napoved univerzalnega otroškega dodatka, prav tako pozivamo k čim prejšnjem dvigu minimalne plače, kar bo izboljšalo socialni položaj številnih otrok. Da so gospodarski kazalci v naši državi dobri, se v življenju otrok še ne odraža. Veseli smo izobraževalnih brošur z naslovom Priprava otroka za sodišče, ki jih je izdalo Ministrstvo za pravosodje. Pri Vladi RS je bil nedavno ustanovljen Svet Republike Slovenije za otroke in družine kot obvezno posvetovalno telo, kar zadeva odločitve na področju življenja otrok in družin, ki mora skrbeti za dobrobit otrok na vseh področjih.

A tudi v prihodnje izzivov za izboljšanje položaja otrok v naši družbi ne manjka. Še vedno čakamo na Program za otroke. Na področju zdravstva še vedno beležimo nepopolno mrežo pediatrov in drugih specialistov. Ponovno pozivamo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter osnovne šole, da ne spreminjajo obstoječega sistema vodenja otrok na sistematske zdravstvene preglede. Šole so mnogo več kot le izobraževalne ustanove in reševanje plačnih ali organizacijskih vprašanj učiteljev ne sme potekati prek ramen otrok. Prav tako še zdaleč niso izčrpane možnosti za participacijo otrok pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje bodisi v šolah, lokalnih ali državnih okoljih. O tem govori tudi priporočilo Sveta Evrope za otrokove pravice. Za več dialoga se vedno znova zavzemajo sodelujoči otroci v Otroškem parlamentu®, programu ZPMS, zato pozivamo šole, da v tednu, ki sledi Svetovnemu dnevu otrok, razredno uro posvetijo temi po njihovem izboru.

OZN je Svetovni dan otrok razglasila že leta 1954. Leta 1959 je sprejela Deklaracijo o pravicah otrok, 30 let pozneje pa še Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je pravno zavezujoč dokument. Republika Slovenija je to Konvencijo potrdila oziroma jo nasledila leta 1992. ZPMS je prav na dan sprejema Konvencije, 20. novembra 1990, ustanovila TOM telefon®, edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Delovanje telefona postavlja ogledalo življenju otrok v Sloveniji. Če je še za nekaj preteklih let veljalo, da je približno 10% svetovalnih klicev vsako leto povezanih z eno od oblik nasilja, pa smo v letu 2016 zabeležili kar 1217 takih klicev, kar je skoraj 13 % vseh svetovalnih klicev, do konca oktobra 2017 pa so klici na temo nasilja narasli na skoraj 14%. Zato v Zvezi prijateljev mladine Slovenije pozivamo vse, še posebej starše, stare starše, vzgojitelje, učitelje in druge, ki so pogosto v stiku z otroki, da so pozorni na pasti, ki jih sodobni čas zaradi poplave različnih medijev prinaša v otroški svet. Dolžnost vseh nas odraslih je, da zaščitimo otroke pred vsemi oblikami možnega nasilja, ne glede na to, kje jim grozi.

Sporočilo ZPMS ob Svetovnem dnevu otrok je jasno – zagotovimo vsem otrokom kvalitetno, varno in vsestransko spodbudno okolje.

Dr. Sonja Merljak Zdovc                                                                                                Darja Groznik
Predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice pri ZPMS                                Predsednica ZPMS