V Zvezi prijateljev mladine Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo razkritje informacije, da na eni od šol ne želijo več učencev peljati na sistematske zdravstvene preglede.

Razlog za tako samovoljno odločitev ni v želji staršev, ki bi otroke denimo raje sami odpeljali na pregled k izbranemu zdravniku, ampak v odločitvi ravnatelja, ki ga je zmotil odnos zdravnikov. »V zdravstvenih domovih so razmere neurejene. Več kot petindvajset otrok je stisnjenih v čakalnici in seveda se pojavi tudi hrup. Kar je zdravnike spet motilo in so učiteljem očitali, da otrok ne morejo umiriti,« je povedal za časopis Delo.

Po ravnateljevih besedah je bila težava tudi, da nekateri starši niso dovolili cepljenj, nekaterih otrok pa sploh ni bilo na sistematske preglede, a to bi morali reševati drugače, ne z ukinitvijo sistematskih pregledov za vse.
Sistematski pregledi učencev v Sloveniji so primer dobre prakse, s katerim država poskrbi tudi za tiste otroke, za katere starši sami morda ne bi. Ne moremo si namreč zatiskati oči pred dejstvom, da so otroci še najbolj enakopravni v šoli, saj imajo vsaj tam na voljo enake minimalne storitve in standarde, kot jih imajo vsi drugi otroci.

Obenem s sistematskimi pregledi raziskovalci dobijo potrebne podatke za načrtovanje in usmerjanje zdravstvenih politik. Brez podatkov iz sistematičnih raziskav, ki so posledica sodelovanja med šolstvom in zdravstvom, bi bržkone težje prišli do informacij o tem, kako se spreminjajo trend debelosti zaradi pretirane zasedenosti.

Samovoljno rušenje utečenih dobrih praks denimo zato, ker ni podlage v pravilniku ali zakonu, ali zgolj zato, ker posameznikom ni všeč, da je šola, kot poudarja ravnatelj omenjene šole, starše »preveč spustila v šolo in si kar vzamejo besedo. Starši imajo obveznosti in veliko izgovorov«, ima lahko širše in dolgoročne posledice, kot bi bila recimo ta, da morajo starši vzeti dopust, da odpeljejo otroka na sistematski pregled.
Tudi sistem obveznega osnovnega zdravstvenega zavarovanja izhaja iz razmisleka, da mora včasih država poskrbeti za državljane, tudi kadar državljani tega morda ne želijo. Izkušnje iz ZDA, kjer veliko državljanov nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja in s tem dostopa do zdravnika, kažejo, da je to pomembno in potrebno.

Pozivamo to konkretno šolo in tudi vse ostale šole, ki mogoče razmišljajo o enaki odločitvi, da se zavedajo pomembnosti sistematskih pregledov otrok in da ne spreminjajo dosedanjih praks.

 

dr. Sonja Merljak Zdovc                                                                                Darja Groznik
Predsednica Nacionalnega odbora                                                                 Predsednica ZPMS
za otrokove pravice pri ZPMS