Na naši lokaciji, na Dimičevi 9, lahko najamete sejno sobo.
Sejna soba je primerna za skupno 15 do 25 oseb.
Na razpolago je brezplačna uporaba naslednje opreme: WiFi, projektor, projekcijsko platno, tabla in flipchart.

CENIK NAJEMA SEJNE SOBE NA DIMIČEVI 9

Cena na uro je 30,00 € med 8.00 in 14.00 uro.
Cena na uro je 20,00 € med 14.00 in 18.00 uro.

V ceno ni zajet DDV.
Cenik velja od 1. septembra 2017 dalje.
Članice ZPMS (društva, zveze, zavodi,…) imajo pri najemu sejne sobe 50 % popusta.

REZERVACIJA sejne sobe poteka preko glavne pisarne ZPMS v pisni obliki na e-naslov: info@zpms.si, po faksu 01/23-96-722 ali po telefonu na 01/23-96-719.
Za dodatne informacije vam je na razpolago Iris Furlan, strokovna sodelavka ZPMS.

Ključe prevzamete na sedežu Zveze prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana – na dan dogodka.

Po izvedbi dogodka bo ZPMS izstavila račun z valuto 15 dni. V primeru odpovedi potrjene rezervacije 2 delovna dneva ali manj pred dogodkom ali če naročnik brez odpovedi ne uporabi rezerviranega prostora, je dolžan plačati celoten znesek najema. Reklamacije sprejemamo v pisni obliki največ 8 dni po opravljeni storitvi.

Cenik za najem sejne sobe je sprejel Upravni odbor ZPMS na svoji korespondenčni seji dne 24. 8. 2017.

Cenik najema sejne sobe (.pdf 53KB)