Zveza prijateljev mladine Slovenije je pričela izvajati pilotni projekt Parlament mladih, ki predstavlja nadgradnjo nacionalnega otroškega parlamenta v obliki e-sodelovanja na spletni platformi OP!N. Med 9. in 16. junijem 2017 imajo mladi imeli priložnost, da izrazijo svoje mnenje o temah, ki so bile v letošnjem letu obravnavanje v okviru 27. nacionalnega otroškega parlamenta. S tem na ZPMS ustvarjajo priložnost za aktivno sodelovanje vseh mladih, ki želijo, da se sliši njihov glas.

»Najpomembnejše zaključke 27. nacionalnega otroškega parlamenta smo strnili v štiri podteme in povabili vse mlade, da se vključijo v nadaljnje komentiranje in podajanje konstruktivnih predlogov preko spletne platforme za e-sodelovanje OPIN«, je ob pričetku projekta povedala Petra Zega, strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Vsi komentarji in predlogi bodo skrbno pregledani in v obliki zaključkov zapisani v dokument, ki ga bodo na ZPMS v jeseni predali vidnejšim predstavnikom naše države. »Velja se potruditi, biti resen in konstruktiven, saj bo na ta način naš prvi poskus e-sodelovanja veliko bolj kakovosten in ga bodo odločevalci z resnostjo sprejeli in pregledali,« je še dodala Zega.

Štiri podteme za svetlejšo prihodnost mladih
Parlament mladih poteka na spletni platformi za e-sodelovanje OP!N, ki mladim omogoča, da preko nje izrazijo svoje mnenje o določeni temi, vprašanju, ali da podajo svoje predloge za rešitev določenega vprašanja. Projekt vsebinsko sledi krovni temi zasedanja nacionalnega otroškega parlamenta Otroci in načrtovanje prihodnosti, ter je razdeljen na štiri podteme. V okviru prve podteme, Kdo sem in kakšen človek želim postati?, se debata nanaša predvsem na zagotavljanje strpne in vključujoče družbe za slehernega posameznika. »Bodimo strpni, prijazni do ljudi, ki nas obkrožajo. A preden smo strpni do drugih, moramo najprej biti strpni do samega sebe,« je v okviru debate že zapisal eden od sodelujočih mladih.

Druga podtema se dotika področja Vrednot, mladi pa komentirajo trditev Vrednote prihodnosti bodo postale: znanje, delavnost in inovativnost. Na forumu lahko preberemo naslednji zapis: »Kljub vedno večjim zahtevam družbe ali delodajalca, ki zahteva znanje in inovativnost, pa ne smemo pozabiti na svoje najbližje.« V okviru tretje podteme Prihodnost mladi razmišljajo o tem, do kolikšne mere lahko sami ustvarjajo svojo prihodnost, podtema Okolje pa sproža vprašanja o ohranjanju zdravega in zelenega okolja.

Kako sodelovati?
Mladi obiščejo spletno platformo za e-sodelovanje OP!N opin.me/sl/orgs/youth-parliament-eparticipation-young-brighter-future/, opravijo registracijo preko Google računa ali Facebook profila. S prijavo jim je omogočeno izražanje mnenj ter odpiranje novih tem.

Otroški parlament
V Državnem zboru RS je 29. maja 2017 potekalo 27. nacionalno zasedanje Otroškega parlamenta. Program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo, ki ga ZPMS izvaja od leta 1990, pomeni eno najbolj prepoznavnih in izvirnih oblik spodbujanja otrok in mladih k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih zadevajo in se jim zdijo pomembna. Letos je v Otroškem parlamentu od začetka šolskega leta sodelovala skoraj polovica vseh osnovnih šol v Sloveniji in približno 3000 učencev in učenk.

Na nacionalnem zasedanju je 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije razpravljalo o osrednji temi Otroci in načrtovanje prihodnosti. V plenarnem delu zasedanja sta mlade udeležence nagovorila predsednik Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez in predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar.

Otroški parlament je pred 27 leti nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja, v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.