Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pozdravlja včerajšnjo odločitev poslank in poslancev v Državnem zboru RS, da so sprejeli novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Novela izrecno prepoveduje telesno kaznovanje otrok, za kar si pri ZPMS prizadevamo že več kot desetletje. S to odločitvijo potrjujejo odgovornost do otrok, ki so najbolj ranljivi del naše družbe. Nasilje v družini je v naši družbi velik problem, zato je pomembno, da je bila novela zakona včeraj sprejeta in upamo, da bo dosegla svoj namen. Družina bi morala biti za otroke najbolj varno zavetje, zato je zanje nasilje, psihično in fizično, še toliko bolj boleče. Tudi statistika TOM telefona®, ki je edini telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji in je za njih anonimen, kaže, da so lani svetovalci po pogovoru otroke kar v 123-tih primerih takoj napotili na policijo. Lahko sklepamo, da je šlo za kakšno od oblik nasilja, ki zahteva takojšnjo reakcijo.

Naša prizadevanja so znana. Že leta 2004 se je pri ZPMS oblikoval Forum zoper telesno kaznovanje otroka v družini, ki javnost osvešča o telesnem kaznovanju kot neprimernem vzgojnem ukrepu in hkrati ponuja napotke za pozitivno starševstvo. Delo Foruma proti telesnemu kaznovanju otrok smo v letu 2013 zastavili širše – prepoved telesnega kaznovanja otrok v družini smo razširili na splošno prepoved telesnega kaznovanja otrok v vseh okoljih in ustanovah, ki delujejo na področju otrok.

Prepoved telesnega kaznovanja, ki je civilizacijska norma, je bila tudi naša obveza, saj so Slovenijo na to že leta opozarjale številne institucije, predvsem pa Svet Evrope. V včeraj sprejeti noveli ta prepoved sicer ni vezana na sankcije. Razumeti jo je treba predvsem kot napotilo k spremembi miselnosti in vzgojnih principov staršev, ki prepoved telesnega kaznovanja ne smejo enačiti s permisivno vzgojo, ampak odgovorno starševstvo. To pomeni, otroka vzgajati na način, da mu postavljamo meje, ga vodimo, mu postavljamo okvir dopustnega in nedopustnega in mu pri tem nudimo starševsko ljubezen in skrb.

Kot smo pri ZPMS starše nagovorili ob Tednu otroka® na začetku oktobra: Roka, ki neguje, naj ne kaznuje.