Poslanica Zveze prijateljev mladine Slovenije ob letošnjem Tednu otroka

Za razigrano in ustvarjalno otroštvo

Ljubljana, 1. oktobra 2014 – Prvi teden v oktobru je vse od leta 1954 naprej še posebej namenjen otrokom. V letošnjem Tednu otroka, med 6. in 12. oktobrom, Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) posveča posebno pozornost igri in vsem tistim dejavnostim, ki jih otroci sami izberejo, v njih z veseljem sodelujejo ter so neprecenljive pri razvoju otrokovih socialnih, intelektualnih in spoznavnih veščin. Del teh prizadevanj je zagotovo tudi pobuda Pomežik soncu, ki jo že 16 let soustvarjata ZPMS in farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz.

Poslanica ob Tednu otroka se tudi letos navezuje na temo Otroških parlamentov Izobraževanje in poklicna orientacija, ki so si jo mladi parlamentarci sami izbrali na zasedanju nacionalnega Otroškega parlamenta 7. aprila v Državnem zboru RS.

Otroštvo je nadvse zanimivo tudi zaradi nenehnega raziskovanja in preizkušanja lastnih sposobnosti. Otroci napredujejo, se učijo in razvijajo svoje zmožnosti, ne da bi kdorkoli ob tem pričakoval rezultate, kakor je to pri šolskem učenju. Zato so poleg vodenih prostočasnih dejavnosti izjemnega pomena tudi neformalna otroška druženja in otroške igre. Razvojne možnosti otrok v prostem času pa so danes žal v veliki meri odvisne od socialnega položaja staršev ali skrbnikov, saj so skorajda poniknile možnosti brezplačnega vključevanja otrok v interesne dejavnosti.

»Otroci morajo imeti svoj prosti čas, v katerem lahko raziskujejo in preizkušajo svoje sposobnosti. Na ta način tudi spoznavajo, kaj je tisto, kar jih zares veseli. Tako se kasneje lažje odločajo za vrsto izobraževanja in poklicno pot, ki ji želijo slediti. Prav tako ne smemo pozabiti na njihovo pravico do igre – ta pravica je zapisana tudi v Konvenciji o otrokovih pravicah. Odrasli moramo otrokom omogočiti prosti čas in igro. Pozivam tudi šole, da o tem razmišljajo in v čim večji meri omogočijo brezplačne obšolske dejavnosti, ki bodo dostopne vsem otrokom. Tudi ZPMS si za to prizadeva z raznimi programi in akcijami, tudi z akcijo Pomežik soncu, kjer otrokom omogočamo kakovostno preživljanje prostega časa in veliko dogodivščin v neznano," je ob letošnjem Tednu otroka izpostavila predsednica ZPMS Darja Groznik in dodala, da je letos preko društev in zvez ZPMS brezplačno letovalo čez 2100 otrok.

V Tednu otroka se bomo tako vprašali, ali institucije države (vrtci, šole, lokalne skupnosti, ministrstva, nevladne organizacije in drugi) storimo dovolj, da bi se ta otrokova pravica v največji možni meri spoštovala. So vsem otrokom zagotovljene enake možnosti pri uživanju te pravice?

»Kriza, s katero se spopadajo starši, vpliva tudi na življenje otrok. Nekateri so tako prikrajšani za možnosti udeležbe v prostočasnih dejavnostih, interesnih dejavnostih na šoli ali izven nje, na izletih ali letovanjih. Sprašujem se, ali lahko družba in država storita več za to, da bodo vsem otrokom zagotovljene enake možnosti pri uživanju pravice do organiziranega in kakovostnega prostega časa. V slovenski družbi smo namreč že nekaj let priče krčenju zagotovljene ravni socialne zaščite, zmanjševanju ali celo presihanju finančnih sredstev za nekatere programe, namenjene otrokom, tudi v njihovem prostem času,« je izpostavila Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Kakor je tudi zapisala v Poročilu Varuha za leto 2013, bi bilo bolje, da bi tisoče in celo milijone evrov, ki se vedno znova najdejo za polnjenje lukenj, nastalih zaradi napačnih odločitev oblasti, nedelovanja pravne države in nenadzorovanega odtekanja v zasebne žepe, namenili za skupno dobro, tudi ali predvsem za otroke.

ZPMS skupaj z Lekom, članom skupine Sandoz, soustvarja program Pomežik soncu, s katerim omogoča brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in tudi s tem uresničuje pravico otrok do razigranega in ustvarjalnega otroštva. »Vsi, ki smo kdaj kot otroci ali mladostniki sami letovali v kolonijah, kot smo jih takrat imenovali, dobro vemo, kako pomembno so zaznamovala naše otroštvo. In ko danes obiščemo otroke, ki letujejo v sklopu pobude Pomežik soncu, vidimo, da se to ni spremenilo. Za otroke je sproščeno letovanje, polno novih znan in izkušenj, spoznavanj novih prijateljev in počitniških spominov, neprecenljivo. Razvijajo navade in vrednote, ki lahko rastejo le v spodbudnem okolju, kjer so otroci in njihove potrebe na prvem mestu. Vsak otrok bi moral imeti to možnost. Zato v Leku, članu skupine Sandoz, z največjo predanostjo že 16 let sodelujemo pri pobudi Pomežik soncu, s katero je letos letovalo 329 otrok, v vseh letih pa več kot 10.500,« je povedala Katarina Klemenc, direktorica korporativnega komuniciranja v Leku, članu skupine Sandoz.

Pomen prostega časa, igre in rekreacije v življenju vsakega otroka že dolgo priznava tudi mednarodna skupnost. Že leta 1959 je v Deklaraciji o otrokovih pravicah zapisala, da si morajo družba in javni organi prizadevati za spodbujanje uživanja te pravice. To pravico je dodatno okrepila Konvencija o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta 20. novembra 1989, pred petindvajsetimi leti. Z njo države podpisnice priznavajo otrokovo pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, ter se zavezujejo za uresničevanje te pravice z zagotavljanjem ustreznih in enakih možnosti kulturnega, umetniškega, razvedrilnega in prostočasnega udejstvovanja.

TOM telefon v letu 2013 prejel 24.782 klicev

Na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS je bil pred 24 leti ustanovljen TOM telefon, telefon za otroke in mladostnike. V letu 2013 je bilo skupno število klicev na TOM 24.782, od tega 6.491 klicev, pri katerih je bil opravljen svetovalni razgovor in so predmet analize.

V okviru tedna otroka bo ZPMS organiziral številne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Program aktivnosti ob Tednu otroka je dostopen na spletni strani ZPMS.