V javnosti te dni odmeva odločitev o tem, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v primeru otrok iz družine v Škofji Loki, zavrnilo odločbo Centra za socialno delo Škofja Loka o odvzemu otrok staršem.

Forum proti telesnemu kaznovanju otrok pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije se ne ukvarja z analizo posameznih primerov in se ne izreka o tem, ali je bila odločitev Centra za socialno delo Škofja Loka pravilna. Takšne odločitve prepušča pristojnim organom. Svojo zaskrbljenost izražamo zato, ker iz poročil v medijih ni jasno, ali je v družini prihajajo do nasilja nad otroki. Menimo, da je razjasnitev tega vprašanja ključna za vse nadaljnje postopke, ki jih bo deležna družina, še posebno otroci. Ali je do nasilja prihajalo, bo ugotovilo sodišče, tudi na podlagi podatkov, s katerimi je razpolagal Center za socialno delo. Pričakujemo, da se bo sodni postopek čim prej pravnomočno zaključil.

Obrazložitev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da »starša otrok nista več fizično kaznovala« (povzeto po medijih), po mnenju Foruma proti telesnemu kaznovanju otrok, ni dovolj za zaščito prizadetih otrok. Otroci morajo imeti trdno zagotovilo, da se nasilje (ne le telesno) v družini ne bo več ponavljalo, javnost pa ima pravico izvedeti, na kakšen način bo to zagotovljeno.

Dr. Zdenka Čebašek–Travnik , dr. med., spec. psihiatrije
Predsednica Foruma proti telesnemu kaznovanju otrok

Petra Zega
Strokovna sodelavka ZPMS