V sredo, 17. julija 2013 sta se generalna sekretarka ZPMS Karin Elena Sánchez in strokovna sodelavka Sara Geiger Bukovec pri Varuhu človekovih pravic udeležili srečanja na pobudo srbske nevladne organizacije Evropski pokret s slovenskimi nevladnimi organizacijami na temo regionalnega sodelovanja med državami jugovzhodne Evrope. Predstavnika iniciative za regionalno sodelovanje sta bila Ivan Kneževič, namestnik generalnega sekretarja Evropskega pokreta ter Ugo Poli, vodja evropskih projektov pri Central European Initiative. S strani Varuha človekovih pravic sta bila navzoča Jernej Rovšek, namestnik varuhinje ter Nataša Kuzmič, predstavnica za stike z javnostjo pri varuhu, s strani nevladnih organizacij pa so srečanju prisostvovali: Tina Divjak s CNVOS-a; Katarina Vučko z Mirovnega inštituta ter  Vahida Huzejrović iz Slovenske filantropije.

 

Iniciativa za regionalno sodelovanje med državami jugovzhodne Evrope poteka pod okriljem projekta Improving Cooperation in South-East Europe, ki ga vodi Central European Initiative. Namen projekta je prispevati k regionalni koheziji jugovzhodne Evrope in k postopku pridružitve Zahodnega Balkana Evropski uniji. Teme srečanja so bile: izmenjava mnenj o regionalnem sodelovanju; izmenjava izkušenj glede sodelovanja med civilno družbo (nevladnimi organizacijami) ter Varuhom človekovih pravic v Sloveniji; potencialno sodelovanje med civilno družbo in Varuhom človekovih pravic na regionalni ravni. Regionalno sodelovanje smo na ZPMS podprli in se dogovorili, da bomo pri nadaljnjih aktivnostih projekta sodelovali.