V torek, 31. maj 2022, so se v prostorih Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško, zbrali predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije in predstavniki društev iz Severno-primorske regije.

Povezovanje in mreženje

Regijska srečanja so namenjena predstavitvi društev, njihovih aktivnostih/programov v posamezni regiji ter razmišljanju o delovanju mreže (zveze) s predlogi za izboljšave in razvoj.

Uvodoma je društva v imenu predsednice Darje Groznik pozdravila generalna sekretarka Breda Krašna in predstavila aktualne dejavnosti Zveze prijateljev mladine Slovenije. V nadaljevanju so svoje delovanje predstavile tudi članice. Poleg gostiteljev – Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško so se srečanja udeležili še predstavniki ZPM Idrija, DPM Črni Vrh, MDPM Ajdovščina, DPM Skrilje in vodja svetovalne skupine TOM telefona iz Tolmina.

Delovanje na regijskem in lokalnem nivoju

Društva so predstavila svojo dejavnost, ki jo izvajajo v lokalnem okolju. Pri tem se je izpostavila razlika med samimi društvi, saj jih kar nekaj nima zaposlenih in so povsem odvisna od prostovoljnega dela. Pri teh večino dela opravijo predsedniki oz. zakoniti zastopniki v popoldanskem času doma, saj društva nimajo svojih prostorov za delovanje, kakor tudi skladiščnih prostorov za potrebe posameznega društva.

Na srečanju je koordinator za članice ZPMS Uroš Brezovšek društva pozval, da se včlanijo v mrežo prostovoljskih organizacij pri Slovenski filantropiji in vstopijo v članstvo v CNVOS.

Društva so predstavila pestro dejavnost, ki jo izvajajo v lokalnem okolju, in pomembno vlogo povezovanja na regijskem nivoju. Dogovorili so se, da se bodo vsaj dvakrat letno srečevali na takšnem posvetu, saj se s povezovanjem in izmenjavo dobrih praks krepi vsa društva v regiji, ki s tem še bolje in uspešneje delujejo v svojem lokalnem okolju.

Društva Severno-primorske regije so izpostavila primer dobre prakse, da jih je že do sedaj njihov predstavnik v Upravnem odboru ZPMS – Nace Breitenberger nekajkrat sklical pred sejami UO ZPMS.

ZPMS bo pričela z aktivnostmi lokalne pobude o omejevanju rabe pirotehničnih sredstev in možnosti njihove prepovedi. Pobudo je v decembru podala MDPM za Goriško, ZPMS pa je to pobudo dala v program dela za leto 2022, ki je bil sprejet na marčevski Skupščini ZPMS.

Naslednje srečanje je predvideno v Celju za vzhodno Savinjsko regijo v mesecu juniju.