Z majem začenjamo projekt “Uresničevanje pravice otrok do participacije: Naše mnenje šteje!“, s katerim smo bili uspešni na lanskem razpisu Erasmus+ Mladi v akciji (projekti dialoga z mladimi).

Projekt bo mladim omogočil aktivno udeležbo pri nastajanju Bele knjige ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije; podali bodo svoja mnenja ter skupaj oblikovali končne predloge, ki jih bodo na zaključni razpravi predstavili oblikovalcem politik. S tem bomo mlade opolnomočili z znanji za aktivno participacijo. Vsi dogodki bodo potekali v drugi polovici leta 2021, ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU, kar bo med drugim tudi priložnost za resnejši napredek k pripravi nacionalnega dokumenta.

Projekt bo trajal do konca leta 2021.

Več na https://www.zpms.si/projekti/