Izgube, ki jih bo težko nadoknaditi

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) – Nacionalnem odboru za otrokove pravice vse od začetka prvega vala korona virusa z zaskrbljenostjo spremljamo in doživljamo zgodbe posameznih družin in otrok. Šolanje na daljavo je pomembno vplivalo na poučevanje in učenje vseh vključenih v vzgojno izobraževalni sistem, posebej najmlajših in otrok s posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami. Ugotavljamo, da je dolgotrajno šolanje na daljavo in ne obiskovanje pouka pokazalo na povečanje razslojenosti, izoliranosti in revščino, ki jo v tem času doživljajo najranljivejši otroci in mladostniki. ZPMS ves čas šolanja na daljavo spodbuja in povezuje prostovoljce, ki po najboljših močeh pomagajo učencem pri učenju na daljavo. S humanitarno akcijo smo razdelili 438 računalnikov, ki smo jih primerno pripravili za ponovno uporabo. Poudarjamo, da nas skrbijo predvsem nenadomestljive posledice izgube praktičnih in socialnih veščin na osnovi otrokovih razvojnih možnosti, ki so jih otroci s posebnimi potrebami ob pomoči strokovnjakov in staršev pridobivali več let, a so jih v tem času izgubili. Zaskrbljenost njihovih staršev, ki niso vešči usmerjanja in poučevanja svojih otrok je zato toliko večja.

Zato pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča, ter si želimo čimprejšnjega dogovora s pristojnimi, ki bo omogočil ponovno odprtje vseh vzgojno – izobraževalnih ustanov, predvsem pa tistih v nižjih razredih OŠ in vseh šol in ustanov, kjer se vključujejo in izobražujejo otroci s posebnimi potrebami.

Dr. Bojana Globačnik, Članica Nac. odbora za otrokove pravice

Vlasta Nussdorfer,  Predsednica Nac. odbora za otrokove pravice