Spoštovani.

Za Slovenijo je značilna široka dostopnost do interneta, zato je otrokom zagotovljena možnost izražanja in participacije v okviru digitalnega okolja, vendar pa otroci nimajo dovolj kompetenc in znanja za izvajanje omenjenih pravic. Zato je potrebno nameniti veliko pozornosti zlorabam otrok v virtualnem svetu, saj imajo pogosto premalo izkušenj in znanja, da bi znali oceniti tveganje in posledice, ki jih v okviru spletnega okolja lahko prinaša vstop v zasebno (intimno) sfero življenja.

Ker daje digitalno okolje na eni strani neomejene možnosti za izboljšanje kakovosti življenja, omogoča večjo stopnjo enakosti in socialne vključenosti otrok ter predstavlja orodje za opolnomočenje in podporo, lahko na drugi strani predstavlja tveganje in povečuje ranljivost otrok. Da bi kar najbolje zagotovili zaščito in varnost otrok v digitalnem okolju, delimo smernice v skladu s KOP: Smernice CM_Rec(2018)7. -SLO_ digitalno okolje

S spoštovanjem.