Konec novembra, 27. 11. 2019, smo v Ljubljani organizirali konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti. Konferenco smo pripravili ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah in ob 30-letnici programa Otroški parlamenti®. Zbralo se je kar 200 udeležencev iz se Slovenije, od tega 150 mladih, starih od 13 do 17 let.

Dogodek je bil razdeljen na tri dele, vsak od teh delov pa je vključeval tudi dialog med mladimi udeleženci ter dialog z odločevalci. V prvem delu smo prisluhnili zanimivima predavanjema dr. Sonje Rutar in Liane Kalčina o participaciji in o otroških parlamentih kot obliki uveljavljanja pravice otrok do svobode izražanja in sodelovanja. V drugem delu smo gostili gostje iz tujine, iz organizacije Eurochild in bolgarske nacionalne mreže za otroke. V zadnjem delu konference pa smo se osredotočili na dolgoročni cilj: pripravo usklajenih strateških usmeritev za krepitev participacije otrok. Za dosego tega dolgoročnega cilja so pristojni podpisali pismo o sodelovanju na področju participacije otrok. Ključna sporočila konference so bila: »Mi participiramo, a nismo slišani«, »Tvoje mnenje šteje«, »Participacija vodi v okolje, kjer bomo lahko bolj slišani in bolj vključeni in tako tudi bolj odgovorni«, »Mi smo »orožje« in lahko uporabimo sebe, da spremenimo svet«.

Konferenco smo izvedli s finančno podporo programa Erasmus+ ter z delnim sofinanciranjem organizacije Eurochild; partner dogodka je Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.