Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je članica Eurochild-a, mreže organizacij, ki delajo z in za otroke po vsej Evropi ter si prizadevajo za družbo, ki spoštuje otrokove pravice. Temelj dela Eurochild-a je Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Eurochild ima 171 članic (organizacij in posameznikov) iz 34 evropskih držav.


17. aprila je potekala skupščina Eurochild-a, ki za ZPMS pomeni dvojni uspeh.

Potekale so volitve dveh novih članov upravnega odbora (skupaj jih odbor šteje 5). Na položaj mednarodne organizacije je bil v upravni odbor izvoljen slovenski predstavnik – podpredsednik ZPMS ter dolgoletni sodelavec ZPM Krško, Uroš Brezovšek, ki je ob izvolitvi povedal: »Zelo se veselim dela, ki me čaka. Izkušnje iz Slovenije bom lahko prenesel na evropsko raven in s tem prispeval k dvigu kvalitete participacije otrok v evropskem prostoru. Izvolitev je priznanje tudi mojemu dosedanjemu delu in uspešnemu delu organizacij v katerih delam.«


Poleg tega pa je bilo Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM), ki od leta 2013 deluje pod okriljem ZPMS in združuje 40 slovenskih nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic, potrjeno za člana Nacionalne mreže partnerjev Eurochild-a (t.i. NPN – National Partner Network). To pomeni, da je prva mreža s področja otrokovih pravic v Sloveniji, ZIPOM, dobila svoje mesto tudi na evropskem zemljevidu nacionalnih predstavnikov. Kot »NPN« bomo v okviru Eurochild-a zastopali interese vseh nevladnih organizacij iz Slovenije, ki so naše članice.


Aktivna vloga nevladnih organizacij na evropskem nivoju pomeni velik doprinos k spoštovanju in uresničevanju otrokovih pravic na nacionalni ravni. V času, ko je potrebno na otrokove pravice še posebej opozarjati in skrbeti za njihovo dosledno upoštevanje, je tesno sodelovanje s tako pomembno organizacijo kot je Eurochild, bistvenega pomena za učinkovite rešitve na nacionalni ravni.


S spoštovanjem!


Zveza prijateljev mladine Slovenije