ŠTIPENDIJSKI SKLAD DR. JANEZA DRNOVŠKA PODELIL PRVE ŠTIPENDIJE

Na prvi razpis Štipendijskega sklada dr. Janeza Drnovška se je v letošnjem letu prijavilo bistveno več mladih, kot imamo na voljo sredstev za štipendiranje. Glede na trenutne zmožnosti, je Uprava Ustanove Fundacije Zveze prijateljev mladine Slovenije za otroke in družine v Sloveniji za šolsko leto 2018/2019 podelila prvih 12 štipendij.

Ob 10. obletnici smrti politika, predsednika vlade in države, državnika in humanista dr. Janeza Drnovška je bil na pobudo svojcev pokojnega Drnovška pri Fundaciji ZPMS ustanovljen štipendijski sklad za dijake in dijakinje, ki pri nadaljevanju srednješolskega šolanja potrebujejo finančno pomoč. Pri ZPMS smo bili veseli pobude, saj se družine s prošnjami za pomoč pogosto obračajo prav na našo humanitarno organizacijo. V okviru aktivnosti smo ob otvoritvi razstave ob 10.letnici smrti dr. Drnovška pripravili dobrodelno dražbo predmetov iz njegove zapuščine, ustanovne finančne deleže pa so prispevala naslednja podjetja: Adria Mobil d.o.o., Avtocommerce d.o.o., BTC d.d., Eles d.o.o., Eti Elektroelement d.o.o., GEN-I d.o.o, GORENJE gospodinjski aparati, d.d., Krka d.d., Margento R&D d.o.o. in Studio Moderna d.o.o.. V Štipendijskem skladu je trenutno 48.000,00 eur.

»Štipendijski sklad izkazuje družbeno odgovorno razumevanje pomena izobraževanja mladih za prihodnost. V Sloveniji sicer obstajajo kadrovske štipendije, štipendije za deficitarne poklice in Zoisove štipendije – vse iz javnih sredstev, pa nekatere druge štipendije, številna podjetja prav tako razpisujejo štipendije, a po izkušnjah, ki jih imamo pri ZPMS, štipendij kljub temu primanjkuje. Želeli bi si, da bi lahko v naslednjem letu podelili še več štipendij. To pa je predvsem odvisno od višine donatorskih in sponzorskih sredstev, ki jih že zbiramo za prihodnje šolsko leto.« pravi predsednica ZPMS Darja Groznik.

Razpis je bil objavljen za vse smeri srednješolskega izobraževanja (splošno srednje izobraževanje, srednje tehnično in strokovno izobraževanje, poklicno tehnično izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje in nižje poklicno izobraževanje), s posebnim poudarkom na poklicnem izobraževanju. Prejemniki štipendije, ki mesečno znaša 120 eur, bodo štipendije prejemali do konca srednješolskega izobraževanja.