V Državnem zboru je danes potekalo že 28. nacionalno zasedanje Otroškega parlamenta. Udeležilo se ga je 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije in razpravljalo o osrednji temi Šolstvo in šolski sistem. V uvodnem delu je mlade parlamentarce najprej nagovoril predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, ki je poudaril pomen nacionalnega Otroškega parlamenta: »V veselje mi je, da vas lahko nagovorim in da imate željo o soodločanju, ki jo je treba spodbujati. Družba je odvisna od tega, kaj boste vi naredili iz nje.« Da se mlade vzgoji v aktivne državljane je tudi želja predsednice ZPMS Darje Groznik, ki je naslednja nagovorila mlade. »Šola je pomembna. Je neusahljiv vir razmišljanja, predlogov, idej, kritik. V njej se tkejo pomembne vezi,« mlade pa je obenem pozvala da razmislijo tudi o tem, kaj lahko sami naredijo za izboljšanje šolstva in šolskega sistema. Mladim parlamentarcem se je uvodoma pridružil tudi predsednik RS Borut Pahor, ki je odgovoril na nekaj vprašanj mladih parlamentarcev o tem, kako sam vidi šolski sistem: »Šolski sistem ni le prostor, kjer se nekaj naučimo. Seveda se tam predvsem učimo, ampak ne gre le za to. Šola vas pripravi tudi na pomembne odločitve, ki jih boste sprejemali v življenju. Mladi ste danes bolj zreli, samostojni in samozavestni, imate bolj izdelan odnos do vrste vprašanj. Verjetno je to zaradi sprememb v svetu in dostopnosti informacij. Naj vam bodo te v pomoč, da ste še bolj ustvarjalni in aktivno oblikujete svoje mnenje.«

Na plenarnem delu je mlade uvodoma pozdravil predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, ki je izpostavil, da je lepo v Državnem zboru RS začutiti mlado energijo in da si mladi želijo izboljšati svojo situacijo. Dotaknil se je tudi letošnje teme zasedanja. »Šola, učitelji in učenci se ne osredotočajte samo na formalni del izobraževanja, ampak krepite tudi svojo čustveno inteligenco in odnos do sočloveka,« je zaključil dr. Cerar.

V nadaljevanju so mladi poročali o svojem delu v štirih skupinah: šola za življenje, odnosi v šoli, metode in načini poučevanja/učenja in učne vsebine. Mladi so večkrat izpostavili rokovanje in vključenost elektronskih naprav v šolski sistem, ki so na eni strani zelo dobrodošle, po drugi pa lahko prestavljajo past v medosebnih odnosih. Želeli bi več znanja o računalniku kot orodju, ki služi za izobraževanje in ne igranje. Sicer pa so z odnosi v šoli zadovoljni, v razpravi so več pozornosti namenili spoštovanju. Najbolj pa se je razprava razživela ob temi nacionalnega preverjanja znanja.

Med drugim sta mladim v plenarnem delu prisluhnili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

Tema Otroškega parlamenta bo tudi v šolskem letu 2018/2019 ista – Šolstvo in šolski sistem. Tako bo lažje spremljanje v kolikšni meri so bili upoštevani predlogi in ideje mladih parlamentarcev.

Otroški parlament je pred leti nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili in predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Kot oblika demokratičnega dialoga se Otroški parlamenti izvajajo v dveh tretjinah osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni ter zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. V programu sodeluje na letni ravni približno 3000 učencev ob podpori 200 mentorjev in 20 regijskih koordinatorjev programa.