Participacija mladih pomeni njihovo aktivno sodelovanje, vključenost, udeležbo na različnih ravneh in povsod tam, kjer se sprejemajo odločitve, ki zadevajo tudi otroke in mlade. Mednarodne organizacije v svojih konvencijah in dokumentih priporočajo državam, da posvetijo izobraževanju za aktivno in demokratično državljanstvo ter razvoju participacije otrok in mladih kar največjo pozornost.

Pretekli teden (od 4. do 7. aprila 2017) je v Bruslju okviru organizacije Eurochild, katere član je tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), potekalo srečanje Generalne skupščine Eurochilda. Program je bil večdnevni, sooblikovati pa so ga pomagali tudi mladi, ki so se dogodka udeležili z namenom predstavitve in diskusije o Strategiji o participaciji otrok. Našo organizacijo so na srečanju zastopali: Kaja Petrovič, mlada parlamentarka, učenka OŠ Ljudski vrt Ptuj, Ciril Cerovšek, mladi parlamentarec, dijak Gimnazije Želimlje ter Uroš Brezovšek, podpredsednik ZPMS.

Osnutki Strategije participacije otrok segajo v november 2016, ko je prav tako v Bruslju potekal simpozij o participaciji otrok in kjer so mladi udeleženci iz različnih držav postavili temelje za razvoj dokumenta. V nadaljevanju so strategijo soustvarjali do marca in jo na Generalni skupščini tudi predstavili. V imenu vseh sodelujočih otrok in mladih jo je predstavil naš predstavnik Ciril Cerovšek. Cilj strategije je vključiti otroke in mlade neposredno v uresničevanje otrokovih pravic, jim dati glas in zgraditi skupnost zagovornikov pravic otrok. Poseben poudarek bo na vplivu otrok na evropsko in nacionalno zagovorništvo, na sodelovanju otrok pri strateškem načrtovanju, organizaciji dogodkov in podpori pobudam otrok. Strategija o participaciji otrok mora biti fleksibilna in prilagodljiva na spreminjajoče se okoliščine, tako znotraj Eurochilda kot tudi Evrope. Osnova strategije pa je Konvencija o otrokovih pravicah, še posebej 12. člen, ki govori o svobodi izražanja mnenj otrok v vseh zadevah v povezavi z njimi.

Strategija o participaciji otrok v angleškem jeziku je dostopna na: www.eurochild.org/news/news-details/article/child-participation-strategy-endorsed/

V Sloveniji imamo primer dobre prakse participacije otrok – OTROŠKI PARLAMENT®. Bil je predstavljen v Bruslju in bo tudi prihodnji teden na zaključni konferenci projekta »Participatorne šole za boljšo demokracijo« na Portugalskem.

V letošnjem letu načrtujemo nadgradnjo Otroškega parlamenta® s pomočjo platforme OPIN.ME. Preko omenjene platforme bomo zbirali mnenja mladih o zaključnih mislih Nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo letos konec maja potekal na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Na ta način bo omogočen dialog z mladimi, tudi tistimi, ki ne bodo neposredno sodelovali na Nacionalnem otroškem parlament. Omogočeno bo posvetovanje z njimi, kar bo pomenilo dodatno obogatitev sklepnih misli in zaključkov Nacionalnega otroškega parlamenta. Ob koncu uporabe orodja OPIN.ME bomo pripravili sintezni dokument in ga v jeseni na javnem dogodku predali odločevalcem in vsem tistim, ki lahko pozitivno vplivajo na uresničevanje zaključkov. To lahko posledično vpliva na zvišanje zaupanja mladih v zakonodajni sistem in zmanjšanje prepada med mladimi in odločevalci.