»Siti besed / September 2013« – zbiramo dodatna sredstva!

ZPMS je s strani slovenskih šol prejel veliko število prošenj za sofinanciranje šolske prehrane. Sredstev, ki so bila zbrana v okviru humanitarne pobude Siti besed / September 2013 ne bodo zadoščala do konca šolskega leta.

Ljubljana, 24. april, 2013 – Pobudnik humanitarne akcije Siti besed / September 2013, Studio Marketing JWT, in partner projekta, Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), sporočata, da so na ZPMS s strani slovenskih šol prejeli številne prošnje za pomoč pri financiranju šolske prehrane. ZPMS je meseca februarja pozvala 30 slovenskih šol, ki so v takratnem obdobju poslale prošnje za financiranje šolske prehrane, k naslednjemu koraku – posredovanju zahtevkov za izplačilo – ter šolske svetovalne službe in starše otrok, ki v tistem obdobju niso prejeli odločbe o subvenciji za šolske obroke s Centrov za socialno delo, k posredovanju prošenj. Po tem, ko sta že omenjena pobudnika akcije na novinarski konferenci, 19. februarja 2013, še enkrat javno pozvala vse osnovne šole, naj pošljejo prošnje za sofinanciranje šolske prehrane, je ZPMS v mesecu marcu in aprilu prejela veliko več prošenj za pomoč pri financiranju šolske prehrane, kot so jih pričakovali glede na dinamiko prošenj v mesecih decembru, januarju in februarju. Sredstva, ki so bila do sedaj zbrana v okviru akcije Siti besed / September 2013, po oceni ZPMS, ne bodo zadostovala za kritje stroškov šolske prehrane za mesec junij 2013. Pobudniki akcije Siti besed / September 2013 zato pozivamo k zbiranju sredstev za šolske malice in kosila, s katerimi bomo lahko zagotovili finančno pomoč ter se približali cilju, da v slovenskih šolah od septembra 2013 ne bo več lačnih otrok.

ZPMS ocenjuje, da bodo potrebovali še dodatnih 23.000,00 EUR za pokritje stroškov šolske prehrane prosilcev za mesec junij 2013. Kljub sprejetju novega Zakona o šolski prehrani, ki je začel veljati 1. februarja letos – in ki smo ga pobudniki akcije Siti besed / September 2013 izjemno veseli – pobudniki akcije menimo, da je malica, ki je z novim zakonom zagotovljena za polovico vseh osnovnošolcev in tretjino dijakov, samo en izmed obrokov v času, ki ga otroci preživijo v šoli. Danes je delovni čas staršev običajno podaljšan do poznih popoldanskih ur, s tem pa je daljši tudi čas bivanja otrok v šoli. To pomeni, da šolski otroci v tem času potrebujejo več kot le en obrok. Pobudniki akcije želimo zagotoviti zdravo malico in zdrav topel obrok oziroma kosilo za vsakega šolarja.

Zbiramo dodatna sredstva
Komisija za socialno humanitarna vprašanja pri ZPMS zbrana sredstva razdeljuje glede na prioritetni seznam upravičencev, pri čemer imajo prednost šolarji iz družin z več otroki, z morebitnimi tegobami in boleznimi (v družini), nezaposlenimi starši ali skrbniki in na sploh slabšim materialnim položajem družine. Zaradi obsežnega seznama slovenskih šol in s tem tudi obsežnega obveščanja svetovalnih služb ter njihovega odzivanja na začetku akcije je bilo potrebno določeno časovno obdobje, da se je pokazalo koliko potreb je dejansko pokril novi Zakon o šolski prehrani. Prošenj za sofinanciranje je bilo zato najprej manj, nato pa iz meseca v mesec več. Sedaj ZPMS, na podlagi prispelih prošenj v mesecu marcu in aprilu, ocenjuje, da zbrana sredstva ne bodo zadoščala do konca šolskega leta.

Slovenske šole je potrebno do srede meseca maja obvestiti, ali smo zbrali dovolj sredstev in ali bodo s tem imeli otroci, ki jim starši ne morejo sami plačati obrokov, v mesecu juniju 2013 zagotovljeno šolsko prehrano. Prav zaradi tega razloga je potrebno z zbiranjem sredstev začeti takoj. Po ocenah ZPMS bi za pomoč pri sofinanciranju šolske prehrane za mesec junij potrebovali še dodatnih 23.000,00 EUR.

Podatki za nakazilo
Sredstva za pomoč lačnim otrokom v slovenskih šolah lahko nakažete na račun Zveze prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana, št. računa: SI56 6100 0000 3512 232, ki je odprt pri Delavski hranilnici, d.d., sklic: 00 07-2401 (namen SITI BESED), koda namena: CHAR. V imenu vseh prejemnikov donacij se iskreno zahvaljujemo.

Akcijo »Siti besed / September 2013« lahko podprete in širite preko Facebook strani: »Siti besed«, spletne strani www.sitibesed.si ali videa.

Dodatno gradivo za medije je na voljo tukaj.
Sporocilo za medije Siti besed