Odstop 1 % dohodnine

Zveza prijateljev mladine Slovenije je organizacija, ki že več kot 67 let igra ključno vlogo pri oblikovanju družbe, v kateri imajo otroci in mladostniki svoj glas, svoje pravice, in spodbudno okolje za razvoj. Vsakodnevno iščemo odgovore na aktualna družbena vprašanja in soustvarjamo življenja otrok in mladostnikov v Sloveniji. V naše programe in projekte je vsako leto vključenih več kot 70.000 otrok in več kot 360 šol, kar je več kot dve tretjini vseh slovenskih osnovnih šol.

V letu 2020 smo razdelili 40970 šolskih potrebščin v programu Polna šolska torba, 8670 družin je bilo vključeno v socialno humanitarne programe, 7039 otrok je bilo na poletnih in zimskih počitnicah, 12584 otrok je sodelovalo v natečaju Evropa v šoli in imeli 19380 kontaktov na TOM telefon

Tudi vi lahko polepšate svet, ali vsaj trenutek, še komu. Odstop dohodnine je za vas popolnoma brezplačen, saj bi sicer država sredstva vrnila nazaj v proračun. To storite tako, da natisnete spodnji obrazec, ga prepognite, zalepite in oddate v poštni nabiralnik. Poštnina je že plačana. 

Sredstva bomo namenili izvajanju programov in projektov za vse otroke.

S klikom na spodnji gumb (ali tukaj) se vam bo odprl obrazec, ki ga natisnete, izpolnite in oddate v poštni nabiralnik. Poštnina je že plačana.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Ur. l. št. 13/11 in nasl.) in 1. odstavkom 60. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) lahko davčni rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, kamor spadajo tudi nevladne organizacije v javnem interesu. Zveza prijateljev mladine Slovenije ima poleg humanitarnega statusa na področju socialne varnosti, še status NVO v javnem interesu na področjih družinske politike ter vzgoje in izobraževanja.

Izjava donatorja

Moje nakazilo donacije za otroke in družine, kot tudi izpolnitev zahteve za namenitev dohodnine, šteje kot privolitev v obdelavo osebnih podatkov z univerzalnega plačilnega naloga / UON), osebno ime, naslov prebivališča, znesek donacije, dan plačila, davčna številka, v zbirki donatorjev ZPMS za namen vabljenja k nadaljnjim donacijam. Seznanjen/a sem, da me bo ZPMS kot donatorja največ trikrat letno povabila k sodelovanju k določeni akciji zbiranja sredstva, tako da mi bo pisno povabilo poslala na naslov, ki sem ga navedel/a na UPN in mojih osebnih podatkov ne bo uporabljala za drug namen, razen primerno, ko bi obdelavo določenih mojih osebnih podatkov narekovala izpolnitev zakonske obveznosti bodisi njene, bodisi obveznosti tretje osebe. Vem, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem, tako da svojo voljo sporočim prek e-naslova info@zpms.si ali po pošti na naslov ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Seznanjen/a sem, da po preklicu ZPMS mojih osebnih podatkov ne bo več uporabljala, hranila pa jih bo še toliko časa, kolikor to od nje zahtevajo računovodski in davčni predpisi. Obveščen/a sem tudi o tem, da lahko več informacij o obdelavi osebnih podatkov s strani ZPMS prejmem na spletni strani ZPMS https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2019/07/informacije_za_posameznike___objava_na_www.pdf.