Adin štipendijski sklad (poimenovan po prvi predsednici ZPMS Adi Krivic) pomaga mladim pri doseganju njihovih izobraževalnih ciljev. Članice ZPMS – društva in zveze po Sloveniji lahko predlagajo kandidate in kandidatke za štipendije, ki jih nato pregleda in odobri Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS. Mladi iz socialno šibkejših družin nato prejmejo štipendijo v višini 120 € mesečno (razen v juliju in avgustu), ki jim je zagotovljena do konca izobraževanja, seveda pa morajo po vsakem zaključenem letniku predložiti dokazilo o uspešno zaključenem letniku. Z nudenjem štipendije mladim zagotavljamo kvalitetnejše življenje in prvi resnejši stik s finančnim opismenjevanjem.

V šolskem letu 2020/2021 ZPMS štipendira 21 mladih.

Če bi radi podprli Adin štipendijski sklad, lahko želeno vsoto nakažete na:

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Dimičeva 9
1000 Ljubljana
TRR NKMB: SI56 0400 1004 9903 191
sklic: SI00 07-245107-01
namen: Adin štipendijski sklad
koda namena: CHAR

Vsaka zahvala je naša vzpodbuda, da poskušamo štipendirati čim več mladostnikov.

»Štipendija mi je pomagala, da sem si kot bodoči medijski tehnik lahko kupil boljše pripomočke za šolo, s katerimi sem si olajšal delo pri tehničnih predmetih in s katerimi sem razvijal svoj potencial. Vsak mesec pa sem nekaj štipendije dal na stran in si ob koncu šolskega leta kupil nov računalnik z opremo, ki jo potrebujem za svoje bodoče delo.«

»Z očetom živiva sama že 12 let. Oče je bolan, jaz imam migrene, tako da se opravičujem, da uspeh ni najlepši. Potrudila sem se, kolikor sem lahko, kljub temu, da sem bila veliko odsotna. Namen imam iti študirat na Fakulteto za zdravstvene vede – program diplomirana medicinska sestra. Z očetom sva vam zelo hvaležna za finančno podporo, saj vsak evro prav pride.«

»Štipendija mi je ob vstopu v prvi letnik zelo pomagala, saj sem si lahko kupil nove obleke, prav tako pa tudi privarčeval še nekaj denarja za knjige in zvezke, ki jih bom potreboval v drugem letniku. Naučil sem se, kako poteka delo na daljavo, ki je bila zelo zanimiva izkušnja. Skozi leto sem imel in še vedno imam veliko ciljev in ena izmed motivacij je bila tudi vaša pomoč. Za to se vam iskreno zahvaljujem.«

»Rada bi se vam zahvalila za vašo pomoč, ki mi veliko pomeni. Poravnala sem si šolske položnice in si kupila potrebne pripomočke. Vem, da je letos situacija za vse drugačna, zato še enkrat bolj cenim, da mi še vedno stojite ob strani.«

Več o Adi Krivic si preberete TUKAJ