V želji, da z našimi znanji na področju dela z otroki in družinami, še dodatno prispevamo k boljši “opremljenosti” otrok in odraslih za konstruktivno soočanje z neštetimi izzivi, ki jih prinaša življenje, smo ustanovili podporno-izobraževalni center MODRA POSTAJA.

VABLJENI K OGLEDU PONUDBE IZOBRAŽEVANJ IN DELAVNIC NAŠEGA CENTRA

Več informacij – E: modrapostaja@zpms.si ; T: 040 764 835

Namen našega podporno-izobraževalnega centra je podpreti odrasle, ki so v neposrednem stiku z otroki in mladostniki, da bodo lahko vzpodbudno pripomogli k celostnemu razvoju mladih; ter nuditi neposredno podporo otrokom in mladostnikom za razvoj veščin in kompetenc za vzpostavljanje zdravega in kakovostnega lastnega življenja ter produktivnega sobivanja.

Podporno-izobraževalni center MODRA POSTAJA ponuja širok nabor izobraževalnih vsebin, ki krepijo razvoj ključnih življenjskih kompetenc tako pri otrocih in mladostnikih, kot tudi pri odraslih, ki smo z njimi v neposrednem stiku. Kot organizacija s statusom v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, dolgoletnimi izkušnjami pri delu z in za otroke ter s široko razvejano mrežo strokovnjakov, s katerimi redno sodelujemo, vam zagotavljamo, da bodo naša izobraževanja ponudila kakovostne vsebine na najvišji izvedbeni ravni. Vsa predavanja lahko prilagodimo tudi drugim ciljnim skupinam.

Predavanja odprtega tipa za starše in ostale skrbnike otrok – ZAVESTNO STARŠEVSTVO

Vzgoja otroka je zagotovo najbolj odgovorna človekova dejavnost, saj ne vzgajamo le majhno punčko oz. majhnega fantka, temveč vzgajamo bodočo odraslo osebo. Odgovor na vprašanje: »Kaj lahko storim, da bi ta oseba iz mojega ‘gnezda’ odšla čim bolj opremljena za kakovostno življenje?« lahko najdete na naših predavanjih, ki so namenjena tako staršem in skrbnikom otrok, kot tudi tistim, ki svoj naraščaj šele načrtujete. Pridružite se nam lahko na predavanjih, ki jih izvajamo na našem sedežu (Dimičeva 9), ali preko spleta

Vsebino predavanj in termine si lahko ogledate tukaj.
Prijava na izobraževanje modrapostaja@zpms.si

Plačilo izvedete preko spletne trgovine. Cena za posamezno predavanje: 38 €; zakup 5 predavanj: 180 €; zakup 10 predavanj: 342 € 

Znanje je vedno tudi lepo darilo – podarite darilni bon za obisk naših predavanj.

 Izobraževanja za pedagoške delavce v javnih zavodih

TELESNA ZMOGLJIVOST IN RAZVOJ OSNOVNIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI PRI OSNOVNOŠOLCIH

8-urno izobraževanje je namenjeno učiteljem od 1. do 5. razreda osnovne šole, ki želijo razširiti svoje znanje na področju telesne gibljivosti in gibalnih sposobnosti pri učencih.

Preko interaktivnih in študijskih primerov ter praktičnih prikazov se bomo učili različnih veščin za spodbujanje telesne zmogljivosti pri otroci, razvoja njihovih gibalnih sposobnosti in zdravega življenjskega sloga.

Ciljna skupina: učitelji od 1. do 5. razreda osnovne šole, učitelji podaljšanega bivanja,

Kdaj: 10. januar 2024 od 9:00 do 16:00 ure

Kje: Ljubljana

Cena: 185,00 EUR + DDV

Prijava «TUKAJ»

KREPIMO KOMPETENCO PODJETNOSTI

Krepitev kompetenc podjetnosti pri mladih bistveno prispeva k njihovi nadaljnji izobraževalni in karierni poti. Krepitev kompetence podjetnosti pa je v smislu ustvarjalnosti ali razmišljanja o novih načinih dela, prav tako pomembna za poklicno napredovanje vsakega učitelja.

Mnogokrat pa kompetenco podjetnosti povezujemo le z podjetništvom. Na tokratnem izobraževanju pa bomo kompetenco podjetnosti razširili na področje prostovoljstva, dobrodelnosti in humanitarnosti, ter osvetlili/raziskali kako mladim udejstvovanje na teh področjih pomaga pri oblikovanju njihove prihodnosti in bodoče karierne poti, pri spodbujanju kreativnega mišljenja, pri učenju postavljanja ciljev, samorefleksije,…

Ciljna skupina: učitelji v osnovnih in srednjih šolah, svetovalni delavci,…

Kdaj: 7. 11. 2023 od 9:00 do 16:00 ure + 3 on-line intervizije (datum postavimo skupaj z udeleženci)

Kje: Ljubljana + on-line oblika

Cena: 125,00 EUR

Opomba: Izobraževanje je uvrščeno v katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) in vam prinaša 1 točko na napredovanje v nazive.

Prijava «TUKAJ»

UČENJE UČENJA V PRAKSI

Učenje je ključnega pomena za vsakogar, a zato ni še enostavno in enostransko. Učenje pomeni rast in spremembo ter je pod vplivom raznolikih dejavnikov življenja. Še posebno takrat, ko se osredotočamo na osvajanje kompetenc in se moramo posvetiti zagotavljanju rasti mešanice veščin, znanja, spretnosti in odnosov.

Skozi izobraževanje boste:

 • Spoznali in usvojili kompetenco »učenje učenja« kot ključno kompetenco za grajenje vseh ostalih kompetenc;
 • Razumeli vlogo individualnega in skupinskega učenja pri vseživljenjskem učenju;
 • Ozavestili vlogi učenca in učitelja;
 • Spoznali orodja za osvajanje kompetence »učenje učenja« ter spremljanje njenega razvoja in rasti;
 • V praksi doživeli zakonitosti izkustvenega učenja in spoznali njegove glavne prednosti;
 • Se naučili graditi in spodbujati kompetenco »učenje učenja« pri svojih učencih/dijakih

Ciljna skupina: učitelji v osnovnih in srednjih šolah, svetovalni delavci,…

Kdaj: 7. in 8.3.2024 od 9:00 do 16:00 ure

Kje: Ljubljana

Cena: 125,00 EUR

Opomba: Izobraževanje je uvrščeno v katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) in vam prinaša 1 točko na napredovanje v nazive.

Prijava «TUKAJ»

OPAZIM, DELUJEM IN KREPIM – VLOGA PEDAGOŠKEGA DELAVCA PRI RAZVOJU OTROKA

Pri vsakršnem delu z otroki je bistven dejavnik odnos med odraslim in otrokom. Le-ta nastane in se razvija v njunem sobivanju in medsebojni interakciji – nepreštevnem nizu drobnih ali večjih pripetljajev, ki se odvijajo med njima. Vse bistveno se dogaja znotraj odnosa: otrokovo doživljanje občutka varnosti in sprejetosti, zadovoljevanje njegovih potreb, učenje komunikacije, čustveni razvoj, socialni razvoj, prenos znanja, razvoj otrokovega samospoštovanja …

Pomen in razvijanje odnosne kompetence kot bistvene prvine pri delu z otroki je, žal, tako v izobraževanju kot v praksi spregledano, kljub temu, da danes vemo, da je prav odnos med odraslim in otrokom tisti prostor, znotraj katerega se skozi vrsto interakcij slednji razvija in uči.

Skrbeti za otroke pa v najožjem razumevanju te besede pomeni ukvarjati se s seboj!

Na izobraževalnem seminarju bomo tako raziskovali kaj je vloga nas, ki smo dnevno v tesnem stiku z otroki in mladostniki, kako lahko prepoznamo njihovo stisko in kako naj ukrepamo. Prav tako bomo utrjevali vlogo pedagoškega delavca pri sami krepitvi duševnega zdravja otrok, kjer bo naše vodilo krepitev in razvijanje kompetence komunikacije in razvijanje enakovrednega odnosa.

Skozi izobraževanje boste:

 • Se spoznali z različnimi metodami, preko katerih bolj učinkovito dostopamo do otroka;
 • Raziskovali kako lahko podpremo in okrepimo razvoj čustvene in socialne inteligence otrok in mladostnikov;
 • Raziskovali katere so naše ovire za ustvarjanje avtentičnega stika in podpornega odziva.

Ciljna skupina: učitelji v osnovnih šolah, svetovalni delavci, učitelji DSP, podaljšanega bivanja,…

Kdaj: 27. in 28.8.2024 od 9:00 do 16:00 ure

Kje: Ljubljana

Cena: 138,89 EUR

Opomba: Izobraževanje je uvrščeno v katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) in vam prinaša 1 točko na napredovanje v nazive.

Prijava «TUKAJ»

SEMENA SPREMEMB

Semena sprememb je projekt, ki se je leta 2017 razvil pod okriljem Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v času od 2019 do 2023 pa ga je izvajala Mestna ZPM Ljubljana. Z letošnjim šolskim letom pa se izvajanje programa nadaljuje v Modri postaji.

Skozi projekt učiteljem nudimo kvaliteten prostor pridobivanja novih znanj in izkušenj ter predvsem medsebojnega izmenjevanja uspešnih učnih praks in podpore (peer learning).

Projekt in aktivnosti znotraj projekta temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot:

 • učenje za in skozi življenje;
 • inovativna družba;
 • zaupanje;
 • kakovostno življenje;

Preko projekta Semena sprememb v osnovnih šolah gradimo na:

 • razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo;
 • razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo;
 • razvoju samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Kaj ponujamo učiteljem/šoli za sodelovanje v projektu:

 • 16 urni izobraževalni seminar;
 • koristen in uporaben material;
 • zborniki dobrih praks iz preteklih let;
 • redna mesečna podpora (Novičnik), ki vsebuje predloge »mesečnih« aktivnosti;
 • pridobitev dveh točk za napredovanje v nazive, v primeru celoletnega sodelovanja in izvedbe projekta na šoli (sodelovanje le na izobraževanju prinaša eno točko).

Ciljna skupina: razredniki učencev prve in druge triade, saj se aktivnosti znotraj projekta povezujejo z učnimi načrti in šolsko snovjo. Vabljeni tudi šolski psihologi in svetovalni delavci ter učitelji podaljšanega bivanja.

Kdaj: Uvodni seminar: 9.11.2023 od 9:00 do 16:00 ure

          4-urni vmesni seminar: začetek februarja 2024

          4-urni zaključni seminar: konec junija 2024

Opomba: datuma in lokaciji za oba 4 urna seminarja (vmesni in zaključni) določimo skupaj z udeleženci.

Kje: Ljubljana

Cena: 270,00 EUR + DDV

Opomba: Sodelovanje v celoletnem projektu vam prinaša 1 točko za dodatno strokovno delo na šoli.

Prijava do 6. 11. 2023 «TUKAJ»

 Izobraževanja za vodstvene delavce v javnih zavodih

RASTEMO SKUPAJ

Vodenje tima je veliko več kot le naloga, ki jo opravljamo. Vodenje tima pomeni sposobnost vplivati in spodbujati sodelavce, da bodo sledili želenim ciljem. Vsak tim ima svoj potencial in le vodja, ki razume timske procese, lahko ustrezno pripravi in spremlja tim, da ta doseže svoj optimalni izkoristek. Uspešno vodenje tima zajema tudi razumevanje prednosti, slabosti in sposobnosti posameznih članov ekipe, kakor tudi dobro poznavanje svojih lastnih prednosti in omejitev, ki nam predstavljajo izzive. Izobraževanje Rastimo skupaj je tako namenjeno vodstvenemu kadru v pedagoških ustanovah, ki si želijo svoje vodstvene kompetence utrditi ter spoznati preverjene vzvode in orodja, ki jih lahko v svojih kolektivih uporabijo pri vodenju zaposlenih.

Cilji izobraževanja:

 • Spoznati in raziskati koncept kreativnega vodenja in avtentične komunikacije,
 • Spoznati in raziskati ključne lastnosti kreativnih vodjiin avtentične komunikacije,
 • spoznati in raziskati kako po korakih do kreativnega vodenja in s tem do boljše komunikacije med vami in timom,
 • spoznati metode spodbujanja kreativnosti ter inovativnosti pri sebi in drugih,
 • spoznati metode za spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega mišljenja ter reševanja izzivov.

Skozi izkustveno izobraževanje boste usvojili koncept kreativnega vodenja in avtentične komunikacije, veščini, ki odlikujeta novodobne vodje. Izobraževanje vodi v kreativno raziskovanje samega sebe kot vodje, svojega osebnega stila razmišljanja in komuniciranja. Vse vaje in aktivnosti pa so prenosljive narave, kar pomeni, da boste lahko naučeno/pridobljeno takoj aplicirali v prakso.

Kako poteka izobraževanje: izobraževanje v obsegu od 24 ur je sestavljeno iz več modulov in sicer:

 • 8 urni uvodni izobraževalni seminar: 27.10.2023, Ljubljana
 • Redna mesečna on-line srečanja, vsak 3. četrtek v mesecu od 13:00 do 15:00 ure (oz. po dogovoru z udeleženci).

Cena: 540,00 EUR/udeleženec

Prijava do 20.10.2023 «TUKAJ»

Izobraževanja za šolske kolektive: Zavedam se – delujem!

Dobri medsebojni odnosi  prinašajo ne samo večjo produktivnost, temveč občutek večjega zadovoljstva vsakega posameznika posebej. Vendar, dobri medsebojni odnosi niso samoumevni, saj smo ljudje mavrični spekter različnih potreb, želja, pričakovanj, vedenj, preteklosti in sedanjosti. Za vsak odnos se je potrebno nenehno truditi, se osebnostno razvijati in ob tem spodbujati drugega pri njegovem lastnem razvoju.

Do odgovora na vprašanje “Kako z lastnim delovanjem pomagati otroku do samostojne osebe z zdravo samopodobo in samozavestjo”, vam lahko pomagamo tudi mi, skozi naša interaktivna predavanja in delavnice. Ponujamo vam spekter različnih vsebin, vsekakor pa vas vabimo, da nas kontaktirate in da skupaj oblikujemo že ponujeno ali pripravimo povsem novo tematiko na ta način, da bo vam koristna in uporabna.

Opomba: Mestna občina Ljubljana v letu 2024 podpira izvedbo programa Zavedam se – delujem: izobraževanja za pedagoške kolektive, v naslednjih javnih zavodih v Ljubljani: OŠ Vide Pregarc, OŠ Kašelj, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Mirana Jarca, OŠ Riharda Jakopiča.

DOBRI MEDSEBOJNI ODNOSI V KOLEKTIVU = ZDRAVO OKOLJE ZA VSAKEGA POSAMEZNIKA

Odrasli smo posredno ali neposredno vzgojitelji in učitelji naših otrok. Da bi dosegli zastavljen cilj in otroke vzgojili v samostojne in odgovorne osebe, moramo sami biti samostojni in odgovorni, v socialnem okolju moramo znati prevzemati odgovornost za svoje vedenje in za svoje življenje. To je vsekakor najtežja naloga vsakega posameznika, saj povzroča bolečino in nas postavlja pred ogledalo, kjer so vidne vse pomanjkljivosti nas samih. Vendar pa nam istočasno daje prostor in možnost, kakor za osebno, tako tudi za profesionalno rast. S povezovanjem kolektiva bomo dosegli tudi lažje doseganje skupnih ciljev in strpnejše delovno sobivanje. Dobri medsebojni odnosi na delovnem mestu so tudi ključnega pomena za uspešnost vsake organizacije, saj edino zadovoljen delavec opravi svoje delo kvalitetno in učinkovito.

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

KONFLIKTI?! ZA NAS MALA MAL'CA!

Kaj je konflikt in kaj konflikt ni? Kako se odzivamo na konflikt v medsebojnih odnosih in na konfliktne situacije? Zakaj je pomembno konflikt priznati in ga ozavestiti? Zakaj je pomembno prevzeti odgovornosti za svoje vedenje?

Udeleženci bodo pridobivali poglobljeno razumevanje dinamike konfliktov ter se učili konstruktivnih načinov reševanja konfliktov v kolektivu. Pregledali bomo različne vrste konfliktov in načinov njihovega reševanja. Ozavestili bomo konflikte, ki nastajajo zaradi neučinkovite in nekakovostne komunikacije, ter konflikte, katerih izvor je v medsebojnih odnosih. Skozi različne izkustvene vaje bomo odkrivali svoje načine soočanja z različnimi konflikti in prepoznavali vedenjske vzorce ter se spoznavali z različnimi tehnikami obvladovanja konfliktov.

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

KOMUNIJACIJA IN SODELOVANJE S STARŠI

Katrin Readon navaja metaforo, da je komunikacija bolj podobna glini kot pa opeki. To pomeni, da se na poti od ene osebe do druge osebe preoblikuje skladno s potrebami in željami prejemnika. V profesionalnem smislu je komunikacija orodje, instrument, s katerim opravljamo različne naloge. Orodje je treba znati uporabljati. To pomeni, da komunikacija sama po sebi ne more biti dobra ali slaba, sami izidi pa so lahko taki, odvisni od ciljev in tega, kako ljudje komunicirajo – kako uporabljajo svoje močno orodje.

Nesporazumi so pogost pojav v komunikacijskem procesu. Z razumevanjem, kako komunikacija poteka in s prizadevanjem za razvoj lastnih komunikacijskih spretnosti, se lahko naučimo, kdaj in kako uporabiti komunikacijski popravek in s tem omogočiti boljši izid pogovora. In to je namen naše delavnice.

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

BODI SPREMEMBA - NA POTI OD UČITELJA DO MENTORJA

Na izobraževalni delavnici BODI SPREMEMBA – NA POTI OD UČITLEJA DO MENTORJA, bomo raziskovali izzive, s katerimi se v vzgojno – izobraževalnem procesu dnevno srečujemo ter iskali rešitve za naslednje izzive: kako najbolj uporabiti lastna vedenja, da bi mogli videti in ne samo gledati, slišati in ne samo poslušati, učiti in ne samo poučevati, postavljati raziskovalna vprašanja in ne samo ponujati odgovore, odpirati in poiskati poti k rešitvam namesto podajanja rešitev, poiskati načine za ustvarjanje podpornega okolja in vzdrževanje/krepitev motivacije.

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

MEDVRSTNIŠKO NASILJE - PREPOZNATI GA IN ZNATI PRAVILNO REAGIRATI

Osnovne šole se spoprijemajo z nasiljem bolj aktivno kot srednje, vendar učitelji ugotavljajo, da jim primanjkuje znanj in veščin za reševanje tovrstnih problematik. Prav tako se osnovne tendence kažejo že v vrtcih, zato smo prepričani, da je s tovrstnim usposabljanjem strokovnega kadra potrebno začeti nemudoma. Z izobraževalnimi delavnicami želimo doseči predvsem razumevanje problematike in ozaveščenost vloge pedagoških delavcev v preprečevanju oz. reševanju medvrstniškega nasilja. Naš cilj je, da se učitelji in vzgojitelji opolnomočijo pri prevzemanju odgovornosti pri reševanju problematike medvrstniškega nasilja in da se okrepi zavedanje, da je tudi njihova vloga ključnega pomena pri zaustavljanju te problematike. Opolnomočeni odrasli so ključnega pomena v primerih nasilja in za nudenje pomoči žrtvam in tistim otrokom, ki nasilje izvajajo.

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

VSAK OTROK ŠTEJE: VLOGA PEDAGOŠKEGA DELAVCA V PROCESU RAZVOJA OTROKA

Profesionalno delovanje pedagoških delavcev že dolgo časa več ni le posredovanje znanja, temveč tudi nudenje opore otrokom pri osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za svoja ravnanja, upoštevajoč njihovo starost in druge značilnosti. Na našem skupnem izobraževanju bomo tako poiskali odgovore na vprašanja, ki so tesno vezana na našo vlogo v procesu odraščanja otrok in na vpliv, ki ga (lahko) imamo na otroka samega.

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

OTROK V STISKI: KAKO GA PREPOZNATI IN KAKO MU POMAGATI

Kdaj je otrokovo vedenje posledica razvajenost in kdaj predstavlja klic na pomoč? Kako v skupini otrok prepoznati tistega, ki je v stiski in nas najbolj potrebuje?

Stiske, s katerimi se otroci srečujejo, so lahko pozitivne in za njihov razvoj pomembne. So del vsakdanjika in poligon otrokom, da se urijo v reševanju problemov in težav. Takšne stiske otrokom, ko pride do rešitev le teh, predstavljajo izziv in veselje.

Dolgotrajna stiska, ki je otrok ne zmore sam rešit, se nanaša na odnose do okolja in je nevarna za otrokovo fizično in duševno zdravje. Takšno stisko pri otrocih povzročajo tudi nekatera vedenja staršev in/ali nas samih.

Na izobraževanju se bomo usmerili tudi na prepoznavanje vedenjskih sporočil, s katerimi otroci z nami komunicirajo in skupaj poiskali ustrezne pristope, tako v odnosu do otroka, kot tudi do starša/skrbnik

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

TELESNA ZMOGLJIVOST IN RAZVOJ OSNOVNIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI PRI OSNOVNOŠOLCIH

8-urno izobraževanje je namenjeno učiteljem od 1. do 5. razreda osnovne šole, ki želijo razširiti svoje znanje na področju telesne gibljivosti in gibalnih sposobnosti pri učencih.

Preko interaktivnih in študijskih primerov ter praktičnih prikazov se bomo učili različnih veščin za spodbujanje telesne zmogljivosti pri otroci, razvoja njihovih gibalnih sposobnosti in zdravega življenjskega sloga.

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

KREPIMO KOMPETENCO PODJETNOSTI

Krepitev kompetenc podjetnosti pri mladih bistveno prispeva k njihovi nadaljnji izobraževalni in karierni poti. Krepitev kompetence podjetnosti pa je v smislu ustvarjalnosti ali razmišljanja o novih načinih dela, prav tako pomembna za poklicno napredovanje vsakega učitelja.

Mnogokrat pa kompetenco podjetnosti povezujemo le z podjetništvom. Na tokratnem izobraževanju pa bomo kompetenco podjetnosti razširili na področje prostovoljstva, dobrodelnosti in humanitarnosti, ter osvetlili/raziskali kako mladim udejstvovanje na teh področjih pomaga pri oblikovanju njihove prihodnosti in bodoče karierne poti, pri spodbujanju kreativnega mišljenja, pri učenju postavljanja ciljev, samorefleksije,…

Čas/ure izvedbe: izobraževanje lahko izvedemo v obsegu od dveh ali več šolskih ur, glede na vaše želje in potrebe.

Cena za izvedbo v obsegu od dveh šolskih ur: 540,00 eur + DDV + potni stroški, če se izobraževanje izvaja izven Ljubljane. Ob večurni izvedbi se cena zniža.

Podporna predavanja za starše in ostale skrbnike otrok – ponudba za javne zavode

Današnji čas ni naklonjen družinam in dobrim odnosom znotraj le teh. Vse več staršev izgublja kakovosten stik s svojimi otroki, vse prehitro se rušijo postavljena pravila, neučinkovita komunikacija nas nenehno vodi do konfliktnih situacij. Podvrženi smo močnem vplivu družbe, da moramo imeti vse tukaj in zdaj. Pa vendarle, ali je res to tisto, kar nas osrečuje in zadovoljuje, kaj utrjuje naše odnose z osebami, ki so nam najbolj pomembne?

Ponujamo vam spekter različnih tematskih predavanj namenjenih krepitvi starševskih kompetenc medosebnih odnosov v družini ter za premagovanje izzivov pri vzgoji otrok

Opomba: Mestna občina Ljubljana v letu 2024 podpira izvedbo programa Zavestno starševstvo na območju Ljubljane. Termine s strani MOL podprtih izvedb si lahko ogledate tukaj. 

SAMOPODOBA IN SAMOZAVEST – TEMELJ OSEBNOSTI

Idej o tem, kaj nas bo oblikovalo v uspešne, samozavestne in odgovorne osebe, je veliko.

Vendar pa mnogokrat v vzgoji pozabljamo prav na najbolj pomembno lastnost vsakega posameznika, ki mu je v pomoč pri odgovornemu sobivanju in dejanju. To je pozitivna samopodoba in samospoštovanje.

V čem se razlikujeta med pozitivno samozavestjo in zakaj sta nam pomembna, bomo na srečanju skupaj odkrivali.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

ŽIVETI Z OTROKOM IN NE ZA OTROKA – VZGOJA ZA SODELOVANJE

Vzpostavitev odnosa in vzdrževanje le tega, zahteva naš čas, energijo, zavestno delovanje, vendar pa tudi željo, da odnos krepimo in ga nadgrajujemo.

V sodelovalnem odnosu pa v ospredje vedno postavljamo spoštovanje, dostojanstvo, integriteto ter avtonomnost vsakega vključenega posameznika.

Na tokratnem srečanju bomo ugotavljali kaj pomeni sodelovalni odnos in katera naša dejanja sodelovalni odnos krepijo, katera pa ga drobijo; katera naša vedenja so za razvoj našega otroka spodbudna, katera pa destruktivna; ugotavljali bomo pomen našega čustvenega odziva ter vpliv tako neverbalne kot tudi verbalne komunikacije. Ugotavljali bomo kaj nam, kot staršu, nam kot družini in otroku, kot članu družine, sodelovanje prinaša.

Spoštovanje, dostojanstvo, integriteta, bit – so štiri besede, vodilo tega srečanja.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

RAVNOTEŽJE MED ZAHTEVAMI, POHVALAMI IN KRITIKO V VZGOJI

Primerno postavljanje zahtev, izrekanje pohval in kritik je ključnega pomena pri razvoju otroka v samostojnega posameznika. S pravili in zahtevami omejujemo prostor otrok in jih usmerjamo k zastavljenim ciljem in našim predstavam. Z zahtevami otroku predstavljamo možne poti, odpiramo obzorja ter spodbujamo razvoj v smeri, za katere menimo, da so primerne. S pohvalami utrjujemo vzorce vedenj, ki so sprejemljiva, s kritikami pa dajemo sporočila o nezaželenem vedenju.

Posvetili se bomo načinu kako otroci sprejemajo naša sporočila ter spoznali  možne posledice pomanjkanj sporočil s kateregakoli od naštetih področij.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

KOMUNIKACIJA V VZGOJI

Kakšna je komunikacija, ki povezuje in hkrati postavlja zdrave meje? Kakšne so razlike med povezovalnim in razdiralnim jezikom? Kaj sporočamo izza besed in kakšne posledice imajo različna sporočila na otrokovo osebnost? Kako komunicirati, da ohranjamo dober stik, da se otrok tudi v težavnih situacijah počuti ljubljenega in sprejetega? Kako delovati, da se bo otrok razvijal v srečno človeško bitje?

Vabljeni na delavnico o učinkovitih načinih komuniciranja.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

OSEBNE KOMPETENCE OTROK KOT OSEBNI KAPITAL ZDRAVEGA RAZVOJA POSAMEZNIKA

V temi se bomo posvečali predvsem procesom soočanja z razvojnimi stopnjami osebnostne rasti otrok. Govorili bomo o trdnih temeljih otrokovega čustvenega, intelektualnega, socialnega in duhovnega razvoja. V tem kontekstu pa bomo razvili tehnike in oblike vpogleda starševskega pristopa v katerem bomo prepoznavali logiko otrokovega sveta, ki v nekaterih elementih močno odstopa od sveta staršev. Izhajajoč iz otrokove osebnosti in njegovega intimnega sveta, bomo razvijali tudi pojmovanje vedenjskih in osebnostnih vzorcev otrok pri razvoju eksperimentiranja z različnimi zasvojljivimi oblikami vedenja. Starše bomo skozi temo opremili tudi z informacijami, kako in na kakšen način, se je potrebno soočiti z neučinkovitimi ali celo škodljivimi oblikami vedenja pri odnosu z otroci in znotraj družine. V razpletu teme, pa se bomo soočili tudi s socialno kompetenco, kot enem od orodji za zdrav razvoj posameznika.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

UČITI JIH, DA BI BILI SREČNI

Idej o tem, kaj nas bo naredilo srečne, je veliko. Nekateri srečo povezujejo z denarjem, drugi s časom, tretji so morda celo mnenja, da bo sreča že prišla in da jo lahko samo čakamo. Vendar, srečni smo takrat, ko so naše potrebe uravnovešene. Ko vemo, kaj potrebujemo in to tudi imamo.

Na delavnici bomo spregovorili o tem, kaj je to sreča in od česa/koga je odvisna, katere potrebe imamo in kako jih zadovoljujemo, o razliki med otrokovo željo in potrebo ter kaj od tega pozitivno vpliva na razvoj samopodobe in samozavesti.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

ČUSTVENA INTELIGENTNOST V DRUŽINI

Kako zares prisluhnemo drugemu, kako razvijemo empatijo? Kako zacelimo rane, ki nastanejo zaradi nepremišljene besede, dejanja in ponovno vzpostaviti zaupanje? Kako postavljati meje, povedati kaj želimo? Kako slišati drugega ne da bi se pri temu počutili ogroženi, nemočni?  Kako doseči svoje brez groženj, poniževanja, kritik. Kako sporočiti z lastnim vzorom otroku/mladostniku, da  so odnosi pomembni, da se v njih splača vlagati,  jih graditi in se soočati z izzivi ki nam jih prinašajo.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

VZGOJA ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV

Velikokrat zaradi stanja, v katerem smo se znašli zaradi konfliktov, ne moremo delovati optimalno. Hkrati pa je to tudi stanje, ki nas žene k spremembam, ki daje možnost za rast vsakega posameznika posebej. Od nas samih je odvisno, kako se bomo na konflikt odzvali. Uspešnost obvladovanja konfliktov je bistvenega pomena za harmonično in konstruktivno sobivanje med starši in otroki. Ključno za uspešno reševanje konfliktov pa je, da se njihove prisotnosti zavedamo in da smo pripravljeni na spremembo lastnega vedenja. Edino na ta način bomo lahko ubrali pot, ki bo bolj kakovostna za uresničevanje trdnega in zaupanja vrednega odnosa med nami in v družini.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

MOJ OTROK JE VPLETEN V MEDVRSTNIŠKO NASILJE – KAJ LAHKO STORIM JAZ?

Predavanje starše seznanja s problematiko medvrstniškega nasilja. Na predavanju bomo podrobneje pogledali, kakšne so značilnosti žrtev medvrstniškega  nasilja in tistih, ki ga izvajajo, z namenom lažjega prepoznavanja vedenj pri njihovem otroku. Na predavanju bomo staršem dali tudi osnovne napotke, kaj storiti v primeru enega in drugega ter jih seznanili z možnostmi, na katere inštitucije se v primeru problema lahko obrnejo.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

Prijava «TUKAJ»

SPODBUJANJE OTROKOVE SAMOSTOJNOSTI IN PRIVZDIGOVANJE DELOVNIH NAVAD

Vzgoja, ki krepi samostojnost, je še kako potrebna, saj samostojen otrok ima bolj pozitivno samopodobo in boljše zavedanje o samemu sebi. Že majhni dojenčki razvijajo sposobnost, da se lahko igrajo in zamotijo sami. Takšno samostojnost v igri je potrebno spodbujati, saj so to že prvi koraki k razvoju samostojne osebe. Kako in na kakšne načine pa starši še lahko vplivamo na razvoj samostojnosti pri našem otroku, pa boste izvedeli na našem predavanju. Prav tako se bomo posvetili temu, na kaj (ne)samostojnost vse vpliva in kakšne so njene posledice.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

STARŠI SMO OTROKOVO/OTROKOM OGLEDALO – VZGOJA Z ZGLEDOM

Na tokratnem srečanju bomo ugotavljali katera naša dejanja najbolj vplivajo na vedenje otroka, katera naša vedenja so za razvoj našega otroka spodbudna, katera pa destruktivna, ugotavljali bomo pomen našega čustvenega odziva ter vpliv tako neverbalne kot tudi verbalne komunikacije.

Skupaj bomo iskali povezavo med našim vedenjem/odzivanjem v odnosu in vedenjem/odzivanjem našega otroka.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

Prijava «TUKAJ»

SPODBUJANJE OTROKOVE RADOVEDNOSTI IN RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI OTROK

»Sposobnost učenja in inoviranja je tisto, kar ločuje učence, ki so pripravljeni na naraščajočo kompleksnost življenja in dela v 21. stoletju, od tistih, ki to niso. Ključna znanja in spretnosti za 21. stoletje so: ustvarjalnost in inovativnost, kritično razmišljanje in razreševanje problemov, komunikacija in sodelovanje«. (Partnership for 21st Century Skills, p.2009, p. 8). (Vir 1).

Ustvarjalnost je zmožnost človeka, da izboljša oz. nadgradi obstoječe, je razmišljanje na nove in drugačne načine, delovanje v smeri originalnih stvari in iskanje novih poti. (Vir 2)

V preteklosti je veljalo prepričanje, da so ustvarjalni le redki posamezniki in da je to danost, danes pa je najpogostejše prepričanje, da smo na različnih področjih lahko ustvarjalni vsi posamezniki.

Otroci se učijo z izkušnjami. Kljub temu, da je želja po raziskovanju otroku lastna, k razvoju njegove radovednosti v prvih letih pripomore tudi njegovo najožje okolje. Na kakšen način mu lahko pri tem pomagamo, pa se bomo pogovorili na tem srečanju.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

VPLIV PARTNERSKEGA ODNOSA NA RAZVOJ OTROKA

Za partnerski odnos je normalno, da doživlja vzpone in padce in je tisti prvi, najpomembnejši temelj, iz katerega se napaja starševstvo. Več ko je povezanosti med zakoncema-staršema-bolj bodo zadovoljni njuni otroci in prijetnejše bo vzdušje v družini. Več ko bo zadovoljstva v družinah, prijetnejša bo družba, v kateri živimo. Vse kar bo doživljal otrok, bodo tako ali drugače začutili tudi starši. Prav prek čutenj bodo starši vedno povezani z otroki. V različnih doživljanjih je še posebej pomembno, da ostanejo povezani z otrokom, da zdržijo z njim in mu pomagajo umiriti njegovo stisko. Najlažje to storijo tako, da se spomnijo svojega otroštva in mladostništva. Kaj so si v podobnih situacijah želeli od svojih staršev, kako so želeli, da bi se ti nanje odzivali? Veliko družinskih terapij se zaključi v obliki zakonske terapije. Pa ne zato, ker bi bila starša-zakonca-kriva za otrokovo težavo, temveč zato, ker onadva lahko največ naredita za njegovo rešitev, ko se umirita v sebi in se povežeta kot zakonca in starša.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

OTROK IN STISKA – KAKO MU POMAGATI

Otroci se na svoji poti k odraslosti mnogokrat znajdejo v situacijah, ki pri njih zbujajo občutek stiske, saj svoje izkušnje šele pridobivajo. Stiske so lahko takšne, da otrokov razvoj podpirajo in krepijo, pa tudi takšne, da njegov razvoj hromijo, zavirajo. Naloga odraslega je, da prepozna tako ene kot tudi druge vrste stisk in da se na njih pravilno odzove.

Na tokratnem srečanju se bomo pogovarjali o temu kaj in kako nam otrok svojo stisko sporoča,  kako mu lahko pomagamo sami ter tudi o tem kam se obrniti po pomoč, če situacija presega naše zmožnosti.

Trajanje: 90 minut

Cena: 290,00 eur + DDV + potni stroški

Interaktivne delavnice za otroke in mladostnike

Otroci in mladostniki so ranljiva skupina, ki se šele “usposablja za življenje”. V tem času, ko poteka izjemno intenziven razvoj možganov, se pri otroku ustvarjajo temelji za njegovo nadaljnje socialno, čustveno, psihično in fizično zdravje. Zato pa na tej poti svojega odraščanja in premagovanja izzivov ob sebi potrebujejo podporo nas odraslih, da jim pomagamo pri ozaveščanju in razvijanju njihovih potencialov, učenju različnih za življenje potrebnih veščin ter da smo steber, na katerega se lahko “naslonijo”.

Z delavnicami, ki vam jih ponujamo, odkrivamo različne perspektive in pomagamo otrokom, da se “urijo v življenjskih situacijah”.

V ŽARIŠČU – DELAVNICE OSEBNOSTNE RASTI

Skozi različne vrste današnje vzgoje, so otroci mnogokrat spregledani ali pa se jim na ramena naložijo odgovornosti, katerim otroci niso dorasli niti za njih niso odgovorni (otroci kot projekti svojih staršev). To se odraža v razvoju njihove samopodobe, samozavesti, samovrednotenja in samospoštovanja. Le-to  posledično prinaša neadekvatna obnašanja in nezdrave izbire vedenja, tako v odnosu do samega sebe, kot tudi do vrstnikov oziroma širše družbe.

Z delavnicami želimo pri otrocih krepiti in utrjevati predvsem njihovo samopodobo, zaupanje vase, zaupanje v lastne odločitve in zdrave izbire, jih krepiti pri postavljanju osebnih meja v odnosu do sebe in do različnih manipulacij iz okolja.

Program obsega 7 delavnic, na katerih se bomo posvetili naslednjim tematikam::

 • Moja Družina in moje vrednote
 • Medvrstniško nasilje in vloge, ki jih prevzamemo
 • Mavrica čustev in kako jih sprejemam
 • Puberteta in odraščanje – kako se znajdem v svojem telesu
 • Prepovedane substance in alkohol? NE, hvala!
 • PO – MOČ: humanitarnost in/ali solidarnost

Ciljna skupina: delavnice so namenjene otrokom 3. triade OŠ

Čas izvedbe: Posamezna  delavnica traja 2 šolski uri ; največje število udeležencev za izvedbo delavnice je 25. Izberete lahko celoten sklop delavnic ali pa posamezne delavnice na določeno temo.

Cena:

Celoten program – 6 delavnic 950 €
Posamezna delavnica 175 €
Potni stroški izven Ljubljane 0,37 €/km

 

POVEZANI, A NE ZAVEZANI – DELAVNICE POVEZOVANJA IN UČENJA SOCIALNIH

Kadar ima otrok v skupini vrstnikov pogosto konflikte in jih ne zna primerno rešiti, se nerodno ali vsiljivo vključuje v igro, svoje potrebe in želje teši na način, da škodi drugim, svojih občutkov in frustracij ne izrazi na primeren način, ni v razredu vključen v nobeno skupinico prijateljev in se pogosto počuti osamljen – takrat rečemo, da nima razvitih socialnih veščin.

Socialnih veščin otrok ne more pridobiti z individualno obravnavo, vzgojnimi ukrepi in kaznimi. Pridobiva jih skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, kjer mu je omogočena pozitivna izkušnja lastnih spretnosti in sposobnosti ter stalna povratna informacija s strani vodje in drugih udeležencev. Ko se bo otrok počutil varnega in povezanega z drugimi, bo lažje prepoznaval svoje potrebe in želje, hitreje sledil pozitivnim vzorom in preizkušal nova, ustreznejša vedenja.

Program obsega 7 delavnic, na katerih se bomo posvetili naslednjim tematikam:

 • Ozaveščanje in razumevanje temeljih potreb
 • Izbira primernega vedenja
 • Vzpodbudno vplivanje v skupini
 • Opazovanje in spremljanje lastnih čustev med dejavnostmi
 • Izražanje čustev;
 • Samokontroliranje in situacije ustreznega reagiranja
 • Spoštljive medsebojne interakcijah

Ciljna skupina: otroci od 5. do 9. razreda OŠ

Ciljna skupina: delavnice so namenjene otrokom 3. triade OŠ

Čas izvedbe: Posamezna  delavnica traja 2 šolski uri ; največje število udeležencev za izvedbo delavnice je 25. Izberete lahko celoten sklop delavnic ali pa posamezne delavnice na določeno temo.

Cena:

Celoten program – 7 delavnic 700 €
Posamezna delavnica 175 €
Potni stroški izven Ljubljane 0,37 €/km

FINANCE ZA 5 – DELAVNICE ZA FINANČNO OPISMENJEVANJE

Delavnice so zasnovane na podlagi večletnega dela z mladostniki, ki pogosto opozarjajo, da v svet odraslih vstopajo s pomanjkljivim znanjem, vezanim na upravljanje s financami. Program Finance za 5 odgovarja na problematiko finančne nepismenosti mladih (bodočih odraslih), v želji, da jih opolnomoči in okrepi, s posebnimi znanji, kako s financami racionalno in varno upravljati.

Program obsega 4 delavnice, na katerih se bomo posvetili naslednjim tematikam:

 • Finančna pismenost
 • Nasveti pri ravnanju z denarjem
 • Kako lahko poslujem z banko
 • Kaj me žene v življenju?; Kako postavljam cilje; ter Kako se lansiram na trg dela.

Ciljna skupina: delavnice so namenjene otrokom 9. razredov OŠ

Čas izvedbe: Posamezna  delavnica traja 2 šolski uri ; največje število udeležencev za izvedbo delavnice je 25.

Cena:  350,00 eur + potni stroški za izvedbo izven Ljubljane

PODNEBNE SPREMEMBE – VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PREBIVALCEV MORJA IN KOPNEGA

Izhodišče za naše usposabljanje je dejstvo: okoljska kriza je tudi družbena kriza. Ljudje in okolje smo neločljivo povezani med seboj, zato imajo razmere v okolju vedno vpliv na razmere v družbi.

Otroci bodo dobili vpogled v razsežnost posledic podnebnih sprememb. Čeprav se nam mnoge izmed njih zdijo oddaljene, bodo slej kot prej dosegle tudi nas. Ker podnebne spremembe niso le taljenje ledenikov, kot pogosto slišimo, bo naš pristop k osvetlitvi te problematike malce drugačen. Najprej bodo spoznali, kako podnebne spremembe vplivajo na morje, in to tudi s pomočjo najzanimivejših prebivalcev slovenskega morja – delfinov. Morje ima zelo pomembno vlogo v vodnem krogu, pri kroženju vodika in dušika v zemeljski atmosferi ter predstavlja 96,5 % svetovnih vodnih virov. Stanje morja pa neposredno vpliva na življenje na kopnem, kjer prebivamo tudi mi, ljudje. Tako se bomo v drugem delu posvetili družbenim posledicam podnebnih sprememb, ki so še vedno precej spregledane. Poleg teoretičnega dela bodo učenke in učenci tudi samostojno delali v skupinah po omizjih.

Ciljna skupina: delavnice so namenjene otrokom 3. triade OŠ

Čas izvedbe: 2 šolski uri ; največje število udeležencev za izvedbo delavnice je 50.

Cena:  500,00 eur + potni stroški za izvedbo izven Ljubljane