Izjava donatorja
Moje nakazilo donacije za otroke in družine šteje kot privolitev v obdelavo osebnih podatkov z univerzalnega spletnega plačilnega obrazca za donacije. e-naslov v zbirki donatorjev ZPMS za namen obveščanja o ZPMS aktivnostih. Vem, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem, tako da svojo voljo sporočim prek e-naslova info@zpms.si ali pa z uporabo navadne pošte na naslov ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Seznanjen sem, da po prejemu preklica ZPMS mojih osebnih podatkov ne bo več uporabljala, hranila pa jih bo še toliko časa, kolikor to od nje zahtevajo računovodski in davčni predpisi. Obveščen sem tudi o tem, da lahko več informacij o obdelavi osebnih podatkov s strani ZPMS prejmem na spletni strani ZPMS, https://www.zpms.si/wp-content/uploads/2019/07/informacije_za_posameznike___objava_na_www.pdf