EN
SI

Programi in projekti

Podprite nas

Donatorji

Društva ZPMS

O ZPMS

POŠTAR PAVLI
 

 

PRIJAVA NA

E-NOVICE


E-mail:

DOPOLNITVE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

14. okt. 2017
14. oktobra 2017 je začel veljati Zakon o dopolnitvah zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B) (link: www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/ustava-zakoni/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-varuhu-zvarcp-b/). Sprejete spremembe prinašajo številne novosti za institucijo Varuha človekovih pravic.

Dopolnitve zakona bodo Varuhu omogočile pridobitev Statusa A po Pariških načelih o statusu državnih institucij za človekove pravice iz leta 1993, ki jih je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov. S tem bo Slovenija dobila polnopravno državno institucijo za človekove pravice. Načela poleg obravnave posameznih pobud opredeljujejo tudi smernice glede sestave in načinov zagotavljanja neodvisnosti nacionalnih institucij ter tudi druge naloge (ugotavljanje stanja na področju varstva človekovih pravic, ozaveščanje, izobraževanje itd.).

Zakon opredeljuje ustanovitev Sveta za človekove pravice kot posvetovalno telo varuha, ki deluje znotraj institucije varuha, vendar po načelu strokovne avtonomije.

Varuh bo imel dve notranji organizacijski enoti: Državni preventivni mehanizem, ki je že vzpostavljen, ter Center za človekove pravice, ki ne bo obravnaval pobud, temveč bo s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin opravljal naloge kot so promocija, izobraževanje, posvetovanja, sodelovanje s civilno družbo, dajanje splošnih informacij o pritožbah na mednarodne organe zaradi kršitev človekovih pravic, sodelovanje v mednarodnih organizacijah itd.

Zelo pomembna sprememba, ki jo prinaša zakon, pa je tudi v pravno formalno sistemski ureditvi zagovorništva otrok. Zagovorništvo izvajajo zagovorniki otrok v okviru mreže prostovoljcev, ki zagotavlja vsem otrokom enako dostopnost do zagovornika. Namen zagovorništva je, da zagovornik nudi strokovno pomoč otroku, da izrazi svoje mnenje v vseh postopkih in zadevah, v katerih je udeležen, ter mnenje otroka posreduje pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih. Zagovorništvo je do sedaj potekalo v okviru pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka pri Varuhu človekovih pravic.

Določbe glede Sveta za človekove pravice se začnejo uporabljati 1. junija 2018, določbe glede Centra za človekove pravice pa 1. januarja 2019.

Viri:
www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/dopolnjen-je-bil-zakon-o-varuhu-clovekovih-pravic/

www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/ustava-zakoni/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-varuhu-zvarcp-b/

www.edusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx 
 

ZPMS - Zveza prijateljev mladine Slovenije

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

T: 01 239 67 20
E: info@zpms.si

Davčna št.: SI95609091
TRR: SI 56 6100 0000 3512 232 (Delavska hranilnica)
TRR: SI 56 0510 0801 5645 025
(Abanka)

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.


Zavrni piškotke